Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/renda/domains/renda.nl/public_html/protected/core/classes/website/class.breadcrumbs.php on line 139

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/renda/domains/renda.nl/public_html/protected/core/classes/website/class.breadcrumbs.php on line 140

Eurocode2

Eurocode2

 

Eurocode2 (EN1992) is de nieuwe Europese norm voor het berekenen van betonconstructies.

Bron: NEN Bouw. Zie voor meer informatie ook de speciale website van NEN: www.eurocodes.nl.

Wat zijn Eurocodes?

Eurocodes zijn Europese normen die zijn opgesteld door CEN (Comité Européen de Normalisation). Vooralsnog bestaan er alleen Eurocodes voor het toetsen van constructieve ontwerpen van bijvoorbeeld gebouwen, bruggen, torens, masten en silo's.

Wat is een Nationale Bijlage?

Een beperkt aantal gegevens in de Eurocode mag per land worden ingevuld of aangepast. Deze gegevens worden vast gelegd in een Nationale Bijlage. Voorbeelden zijn waarden en factoren: de zogenaamde National Determined Parameters. En soms kan er een keuze worden gemaakt uit meerder bepalingsmethoden die per land mogen verschillen.

Hiermee wordt de Eurocode aangepast op de gebruikelijke nationale regelgeving. Dankzij de Nationale Bijlagen blijft het in Nederland gehanteerde veiligheidsniveau daarmee in principe ongewijzigd.

Welke Eurocodes zijn er?

In totaal omvat het pakket Eurocodes 58 delen. In aansluiting op de Eurocodes zijn een aantal normen voor uitvoering opgesteld. Europese productnormen voor zover het de bepaling van constructieve eigenschappen betreft worden afgestemd op Eurocodes.

In totaal omvat het pakket Eurocodes 58 delen. In aansluiting op de Eurocodes zijn een aantal normen voor uitvoering opgesteld. Europese productnormen voor zover het de bepaling van constructieve eigenschappen betreft worden afgestemd op Eurocodes.

Doordat Eurocodes zijn gebaseerd op de huidige veiligheidsfilosofieën (partiële factoren) is in grote lijnen een onderverdeling ontstaan in belastingen en materiaaleigenschappen. Vervolgens is voor de belangrijkste constructiematerialen is een eigen Eurocode opgesteld. Voor materialen waar (nog) geen Eurocode bestaat is Eurocode 0 - Grondslagen van toepassing.

Dat resulteert in de volgende onderverdeling:

Eurocode 0 Grondslagen (EN 1990)
Eurocode 1 Belastingen (EN 1991)
Eurocode 2 Beton (EN 1992)
Eurocode 3 Staal (EN 1993)
Eurocode 4 Staalbeton (EN 1994)
Eurocode 5 Hout (EN 1995)
Eurocode 6 Metselwerk (EN 1996)
Eurocode 7 Geotechniek (EN 1997)
Eurocode 8 Aardbevingen (EN 1998)
Eurocode 9 Aluminium (EN 1999)

Voor het berekenen van Betonconstructies is er de Eurocode 2. Deze bestaat uit:

Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies
EN 1992-1-1     Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
EN 1992-1-2     Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
EN 1992-2        Deel 2: Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering
EN 1992-3        Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
EN 1992-4        Deel 4: Silo's en opslagtanks

Er is ook een Overzicht van alle Eurocodedelen (pdf) beschikbaar.

Welke Nationale Bijlagen zijn er?

Bij de Eurocode 2 (NEN-EN 1992) bestaan twee nationale bijlagen.

NEN-EN 1992-1-1/NB*
Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-2/NB*
Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Bruggen

NEN-EN 1992-3/NB:2010*
Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen

*De groene versie van de herziene nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1 en de groene versie van NEN-EN 1992-2 zijn op 23 december 2010 door NEN voor commentaar gepubliceerd. NEN-EN 1992-2 is al eerder voor kritiek gepubliceerd.

Er wordt op gewezen dat in de groene versie van de herziene nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1 nu ook regels zijn opgenomen die aanvullend zijn op de tekst van de NEN-EN 1992-1-1. De normcommissie TGB Betonconstructies meent dat deze aanvullende regels, die voornamelijk afkomstig zijn uit NEN 6720, nodig zijn ten behoeve van het ontwerp van betonconstructies. De normcommissie adviseert de lezer kennis te nemen van deze groene versie en daarop desgewenst commentaar te leveren.

Na de kritiekperiode zullen de nationale bijlagen bij NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 1992-2 en NEN-EN 1992-3 door de commissie worden vastgesteld en door NEN worden gepubliceerd.

Hoe kan ik Eurocodes bestellen?

De Eurocodes en Nationale Bijlagen worden in Nederland verkocht door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Bestellen kan via de Normshop of via telefoonnummer 015-2690390.

Eurocodes zijn ook digitaal beschikbaar via BRIS. Hebt u een abonnement op vakblad Cement, dan krijgt u een aantrekkelijke korting. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer gaan de Eurocodes in?

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 is op 1 april 2012 ingegaan. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar Eurocodes (NEN-EN-serie), dus deze nieuwe normen zijn sinds die datum verplicht.

Er is géén coëxistentieperiode (overgangsperiode) van de TGB-serie met NEN-EN 1992-serie. Dat betekent dat voor projecten waarvoor de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning* is gedaan na 1 april 2012 het Bouwbesluit 2012 en dus de Eurocodes verplicht zijn.

De TGB’s zijn per 31 maart 2010 ingetrokken. Dat betekent dat de TGB’s sinds die tijd niet meer zijn geactualiseerd. Voor lopende projecten mogen ze echter nog wel worden toegepast.

* De term Bouwvergunning wordt vervangen als gevolg van de Wet algemene beplingen omgevingsrecht (WABO) door de term omgevingsvergunning.

Vraag en Antwoord - VARCE

In de aanloop naar de Eurocodes hebben veel constructeurs zich al verdiept in de nieuwe rekenregels. Dit leidt tot een toenemende stroom van vragen van gebruikers, bijvoorbeeld over hoe bepaalde artikelen in de Eurocodes moeten worden geïnterpreteerd. Vragen over de Eurocode 2 worden ter beantwoording voorgelegd aan een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies.

Vragen worden bilateraal beantwoord, maar vragen en antwoorden die breder van belang zijn worden door Cement opgenomen in de rubriek VARCE.

Bekijk de artikelen in de rubriek VARCE.

U kunt ook zelf vragen stellen over de Eurocode 2. Deze vragen worden voorgelegd aan de werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies.

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren