Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Duurzaamheid in keuzes voor voldoende veiligheid

Behoefte aan bouwnormen waarbij wordt geoptimaliseerd naar veiligheid én milieu-impact Raphael Steenbergen - 7 juni 2023

Veiligheidsfactoren in normen en richtlijnen voor nieuwbouw of verbouw zijn in het verleden min of meer gekalibreerd aan streefwaarden van betrouwbaarheid, zonder daarbij rekening te houden met milieu-impact. Deze aanpak behoeft een nadere blik in het huidige tijdperk waarin duurzaamheid van enorm maatschappelijk belang is.

In het kort

  • De huidige richtlijnen geven zeer beperkt de mogelijkheid de gezamenlijke optimalisatie naar veiligheid en milieu-impact uit te voeren
  • Het veiligheidsniveau van een constructie(deel) wordt vastgelegd in de kans op bezwijken gedurende een relevante tijdsperiode.
  • De streefwaarden van betrouwbaarheid komen uit een analyse waarin de totale kosten van investeringen in veiligheid en de verwachte schade worden geminimaliseerd
  • Bij het meenemen van de milieukosten kan het optimale veiligheidsniveau naar lagere waardes verschuiven
  • Er moet voldoende aandacht zijn voor onzekerheden in de toekomst
  • Bij bestaande bouw moet een afweging worden gemaakt tussen de totale kosten voor enerzijds het handhaven van de bestaande situatie en anderzijds in geval van versterking van de constructie
  • Het kan zo zijn dat het optimaler is een bestaande constructie met een zekere faalkans niet te versterken als de milieukosten voor het versterken aan de hoge kant zijn

Een van de grootste hedendaagse uitdagingen in de wereld van civiele en bouwkundige constructies is het uitdenken van nieuwe integrale beoordelingsmethoden voor het nieuwbouwen, verbouwen en in stand houden. Deze nieuwe beoordelingsmethoden moeten zorgen voor een adequaat evenwicht tussen enerzijds het maatschappelijk welzijn dat de constructies bevorderen, en anderzijds de milieu-effecten die bouwen en verbouwen met zich meebrengen en die ook weer het maatschappelijk welzijn beïnvloeden. De wetenschappelijke basis hiervoor is de Bayesiaanse kansrekening en de Bayesiaanse beslisanalyse. Maar deze basis moet nog specifiek worden toegepast op dit nieuwe inzicht. In dit artikel worden enkele gedachten uitgelegd en toegelicht. Dit artikel is bedoeld als eerste voorzet voor een discussie die veel aspecten kent en nadrukkelijk niet als sluitstuk.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Pieter Lanser 15 juni 2023 15:57

Het komt mij voor dat de onderhavige beschouwing een-op-een te vertalen is naar rollend, varend en vliegend materieel. Als ze daar al niet is ontwikkeld.

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren