Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Duurzaam beton wil je ook zien, voelen en ruiken

Column Dorien Staal, Voorbij Prefab

Nu door corona onze horizon veranderd is, lijkt in onze sector het gesprek over klimaatverandering niet langer een 'geitenwollen sokken'-onderwerp. Sterker nog, veel collega's beginnen het als hun missie te zien om bij te dragen aan het verlagen van de CO2-footprint van beton. We houden namelijk van beton en er is nog zoveel in de gebouwde omgeving te realiseren waarin beton onmisbaar is. Net als andere sectoren nemen ook wij onze verantwoordelijkheid en reduceren de CO2-footprint. Dat doen we steeds meer samen en dat is geweldig.

Dorien Staal is opgeleid als constructief ontwerper (TU/e) en heeft ruim 20 jaar werkervaring in de bouw. Ze vervulde commerciële en mens- en organisatiegerichte rollen in de bouw o.a. bij BAM en TBI. Sinds 2016 is Dorien statutair directeur van betonfabriek Voorbij Prefab (Voorbij). Daarnaast vervult ze twee bestuursfuncties. Bij het Netwerk Conceptueel Bouwen richt ze zich vanuit een bestuurdersrol op het haalbaar maken van duurzaam en betaalbaar wonen. Als voorzitter van de Betonvereniging draagt ze bij aan het platform gericht op kennisdeling

Samen met Sander den Blanken, managing director van BAM Infraconsult en statutair directeur van BAM Infra Assetmanagement, beiden onderdeel van BAM Infra Nederland, neemt Dorien Staal gedurende een jaar de column in Cement voor haar rekening.

Recent mochten we bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Betonvereniging vijf nieuwe bestuursleden verwelkomen. Voor de meesten bleek de ambitie om bij te kunnen dragen aan duurzamer beton een belangrijke motivatie om hun kostbare tijd vrij te maken voor een bestuursfunctie. Over de hele keten is de beweging echt serieus ingezet. Nu realiseren we ons dat we echt beter onze krachten kunnen bundelen.

Bij Voorbij Prefab blijven we ook volop in ontwikkeling en werken we in het betonlaboratorium hard aan nieuwe betonmengsels. Er spelen tegelijkertijd veel verschillende ontwikkelingen die allemaal invloed op elkaar hebben. Zo experimenteren we met alkalische activatie, maar stagneren ondertussen de leveringen van vliegas. Zo zijn er meer voorbeelden waardoor de theorie van optimale mengsels niet altijd overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Praktisch hebben we te maken met beschikbaarheid van grondstoffen. Als de kolencentrale Hemwegcentrale vanwege de realisatie van de klimaatdoelen sluit, missen wij de reststroom vliegas. Dat heeft dan weer een nadelig effect op de footprint van beton. En zo is er ook in ons betonlaboratorium never a dull moment.

In mijn vorige column schreef ik over het toepassen van betongranulaat in onze casco’s. De primaire grondstof grind vervingen we toen (maart 2020) voor 20 procent door betonpuin (betongranulaat) te gebruiken. Inmiddels is dit percentage al verhoogd naar 40 procent. En dat smaakt naar meer! Natuurlijk zijn we erg benieuwd wat er qua certificering bij komt kijken nu we onze lat hoger leggen dan de 40 procent. Waar krijgen we dan mee te maken? We gaan het de komende periode ontdekken. En kunnen we ook zand deels vervangen door secundaire grondstoffen? Ik ben benieuwd of iemand hier al ervaring mee heeft opgedaan en deze wil delen. Ik hoor het graag.  

Met onze buurman, de afvalverwerker PARO, werken we mee aan het plan om Amsterdam 100% circulair te maken. We willen in Amsterdam door slim na te denken over hergebruik de komende tijd een stuk minder afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. Hoe zorgen we dat we grondstoffen zoveel mogelijk behouden en zo min mogelijk afval creëren? Het is ons idee om sloopafval per schip uit Amsterdam te halen en bij PARO te verwerken tot grondstof. Deze grondstof gebruiken we dan bij ons in de betonfabriek als basis voor duurzame betonproducten. Deze nieuwe producten vervoeren we dan weer per schip terug naar Amsterdam. Het is inspirerend om te ervaren hoe enthousiast dit idee is ontvangen zowel bij de gemeente als ook in het netwerk van Amsterdamse bedrijven. En deze innovatie gaan we natuurlijk niet alleen toepassen in Amsterdams beton….

We willen dit juist samen met andere bedrijven ondernemen, vanuit de absolute overtuiging dat je kennis moet delen en dat samen innoveren veel sneller gaat

De samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven krijgt vanuit de leerstoel van Theo Salet steeds meer richting. In de praktijk gaan we de onderzoeken vanuit de universiteit toetsen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van slakken en klei, maar ook onderzoeken over alternatieve bindmiddelen. Dit zien we overigens als een samenwerking die onze twee organisaties overstijgt. We willen dit juist samen met andere bedrijven ondernemen, vanuit de absolute overtuiging dat je kennis moet delen en dat samen innoveren veel sneller gaat (en ook nog leuker is). Dus voel je uitgenodigd om mee te doen!

Al met al zetten we echt goede stappen richting beton met een lage CO2-footprint. Dat is onze eindbestemming. Als tussenbestemming werken we nu toe naar een woning van duurzaam beton. Een woning waarin alle bovenstaande ideeën samenkomen. Een woning om straks in te kunnen kijken, aan het beton te voelen en ruiken. Een woning waarin we onze ambities waarmaken. Want ook hier geldt: het kan theoretisch allemaal kloppen, maar het komt aan op de praktijk. De woning van duurzaam beton gaat laten zien dat het kan! En dan is dat ook een belangrijk onderdeel op weg naar de acceptatie van de grote verandering waar we als branche middenin zitten!

Reacties

Claudia Bouwens - NEPROM 15 januari 2021 09:42

Beste Dorien, Grind mag al sinds 1990 voor 20% volumeprocent vervangen worden door puingranulaat, volgens (destijds) CUR 125 hoofdstuk 5.1. Betekent de heugelijke vermelding in jouw column dat hier de afgelopen 30 jaar niets mee is gedaan?! Je vraagt om meer ervaring. Ik herinner me dat TNO in de jaren 90 een onderzoek heeft gedaan naar een woningbouwproject in Delft waar het grind voor 100% is vervangen met puingranulaat. Ik meen dat de conclusie was dat het beter was om de metselwerkfractie eruit te laten, maar dat de betonfractie goede resultaten bood. Misschien goed om daar nog even naar te kijken.

Dorien Staal - Voorbij Prefab 17 juli 2020 10:00

Beste Sjoerd, dank voor je enthousiaste reactie, goed te horen dat jullie als bedrijf 100% bezig zijn met secundaire grondstoffen. Ik denk dat je contact hebt gehad met mijn collega's van Voorbij Funderingstechniek? Je kunt het beste contact opnemen met Mark Remijnse, van Voorbij Funderingstechniek. Hartelijke groet, Dorien Staal

Sjoerd kloetstra - Cementbouw recycling 16 juli 2020 11:31

Top om dit te lezen Zelf als bedrijf 100% bezig met de productie van secundaire grondstoffen afkomstig van oud beton en eigenaar van het BBB netwerk waar ook Paro onderdeel vanuit maakt Graag willen wij verder invulling geven aan het hergebruiken van restbeton ontstaan op jullie bouwplaatsen ( paalfundering) binnen jullie organisatie hebben we hier al een voorstel gedaan graag zou ik hier verder met jullie uit willen werken Mvg Sjoerd kloetstra

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren