Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Dubbelgekromd dek voor fly-over knooppunt Emmen-West

Samenwerking opdrachtgever en opdrachtnemer voor het beste resultaat Pieter Schoutens, Allard Postema, Danny Grote Ganseij - 24 januari 2022

Om de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten, is de N34 tussen Coevorden-Noord (N382) en de Frieslandroute (N381) verdubbeld naar 2 × 2 rijstroken. Als onderdeel van dit programma is het knooppunt N34/N391 (Emmen-West) bij Emmen grondig gerenoveerd. Hierbij zijn bestaande op- en afritten van de N34 op het onderliggende wegennet komen te vervallen om plaats te maken voor directe verbindingsbogen tussen de N34 en N391. Prominent landmark van het project is een 100 m lange fly-over.

Projectgegevens

Project: Reconstructie knooppunt Emmen-West N34/N391
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Constructeur opdrachtgever: Witteveen+Bos
Opdrachtnemer: Van Spijker Infrabouw
Constructeur opdrachtnemer: Nepocon ingenieurs & adviseurs
Architect: FARSK Architecten & Infra
Contractvoorbereidingsfase: mei 2017 – januari 2019
Gunning: augustus 2019
Uitwerking en realisatie: september 2019 – december 2021
Openstelling fly-over: 12 november 2021
Oplevering: januari 2022

In het kort

  • De fly-over wordt gekenmerkt door een geheel monoliet dek met vier overspanningen van circa 25 m, die vloeiend overgaan in de pijlers.
  • Bij de start van de contractvoorbereidingsfase lag er een grote uitdaging om het ambitieuze architectonische ontwerp te vertalen naar een maakbaar constructief ontwerp.
  • In het project is een hybride UAV-GC-contract toegepast, dat de mogelijkheid gaf de belangen van de opdrachtgever te borgen en tegelijk de opdrachtnemers de ruimte te geven om het DO-ontwerp en de bouwmethode te optimaliseren.
  • In de winnende aanbieding was naast een gunstige prijs een aangepaste bouwfasering onderscheidend, waarmee de verkeerhinder werd beperkt.
  • De aangepaste bouwfasering vereiste een voorspansysteem met doorkoppelankers.
  • Om aan te tonen dat de invloed van de aangepaste bouwfasering op de DO-berekening acceptabel was, is een rekenkundige onderbouwing opgesteld.
  • Voor de landhoofden is in het DO gekozen voor een paalfundatie, die wordt aangebracht in een grote heiterp en een damwandscherm waartegen een voorzetwand wordt geplaatst.
  • Afwijkend van het DO is voor de landhoofden gekozen voor een combinatie van een paalfundatie met gewapende grond.
  • Omdat de vrije ruimte tussen het PVR en de pijlerkop op drie locaties slechts enkele centimeters bedroeg, golden er eisen aan de uitvoeringstoleranties.

De fly-over wordt gekenmerkt door een geheel monoliet dek met vier overspanningen van circa 25 m (fig. 3 en 4), die ter plaatse van de tussensteunpunten vloeiend overgaan in de pijlers (fig. 2). Het dek ligt zowel verticaal als horizontaal in een bochtstraal en ook de onderzijde van het dek is afgerond (fig. 5). Het betonoppervlak is geprofileerd met schaduwgroeven (cannelures).

Opdracht en contract

Hoewel het project Knooppunt Emmen-West grotendeels is aanbesteed als Design & Construct UAV-GC-contract, wilde de provincie Drenthe verzekerd zijn dat de hoge architectonische ambities van de fly-over voldoende in het contract lagen verankerd.

De provincie heeft Witteveen+Bos benaderd om het architectonisch ontwerp van de fly-over op te werken naar een constructief DO, om het zo als Engineer & Construct-deel in het contract op te kunnen nemen.

Opdrachtnemer Van Spijker Infrabouw heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan voor de realisatie van het project. Naast een gunstige prijs was de inschrijving met een aangepaste bouwfasering onderscheidend. Dankzij deze fasering kon de hinder voor het verkeer op de N34 en verkeer van en naar Emmen worden beperkt. Nepocon ingenieurs & adviseurs heeft in opdracht van Van Spijker Infrabouw de UO-engineering van de fly-over en de volledige engineering van de overige kunstwerken verzorgd. Daarnaast leverde het ingenieursbureau de constructieve onderbouwing voor de aangepaste bouwfasering.

In dit project waren in de verscheidene projectfasen verschillende uitgangspunten en belangen aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde. Dit resulteerde in verschillende ideeën over de optimale oplossing. Een hybride contractvorm gaf de mogelijkheid om het beste vanuit beide zienswijzen te combineren. In dit artikel wordt het ontwerpproces van de fly-over toegelicht vanuit de beide invalshoeken, en wat ervoor nodig was om deze samen te brengen.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren