Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Draaien aan de knoppen

Column Sander den Blanken, BAM Infra Nederland

Bij mijn start bij BAM Infra in 2019 vroegen velen aan mij waarom ik de overstap maakte. Na 20 jaar adviseren bij externe ingenieursbureaus, wilde ik zelf aan de knoppen draaien. Als ontwerpend bouwer die ook het onderhoud voor zijn rekening neemt, kan BAM Infra maximaal voordeel halen uit de digitalisering van het ontwerp, de bouw en het onderhoudsproces. Een digitale aanpak over de bouwfasen heen biedt kans op het meest optimale resultaat. De successen met ons digital assetmanagement bewijzen dit. Deze column gaat over de voorfase: ontwerp en engineering, en de digitale kansen en randvoorwaarden voor succes.

Ir.ing. S.M. (Sander) den Blanken RO (48) studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring bij diverse ingenieursbureaus, waaronder Arcadis, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam en Arup. Sinds maart 2019 is Den Blanken managing director van BAM Infraconsult en sinds augustus 2020 statutair directeur van BAM Infra Assetmanagement, beide onderdeel van BAM Infra Nederland. Samen met Dorien Staal, statutair directeur van betonfabriek Voorbij Prefab, neemt hij gedurende twee jaar de column in Cement voor zijn rekening.

Digitale innovaties verbeteren de productiviteit en helpen de bouwsector om verstoringen en risico's te beperken. Waarom lukt het dan toch niet om de productiviteit in de bouwsector significant te verhogen en faalkosten te verminderen? In de COVID-19-pandemie zijn velen in onze sector gedwongen om de technologie te gebruiken en medewerkers in staat te stellen op afstand samen te werken. Toch verloopt de acceptatie van digitale innovaties traag. Dat kan anders. Die traagheid is deels te wijten aan een gebrek aan digitale standaarden, standaard oplossingen, repetitie bij klantvragen en streven naar unieke oplossingen.

Hoge initiële kosten

Bedrijven kijken op tegen de hoge initiële kosten van investeringen en de lange wachttijd voordat die hun vruchten afwerpen. Dat is voor Nederlands meest duurzame bouwer niet anders. Ook bij onze complexe projecten zijn we op onze hoede bij het testen van nieuwe digitale tools. Wij hanteren een business case per bouwblok; we bepalen iedere keer of de voorinvestering opweegt tegen de voordelen. Als daarbij meer standaardisatie wordt uitgevraagd, kan er meer voordeel behaald worden. Een mooie toepassing zien wij bij het ontwerp van tunnelbakconstructies bij een tunnelalliantieproject van ProRail, waar de doorlooptijden van een Definitief Ontwerp sterk worden verkort. Dit geldt voor alle opdrachtgevers: standaardiseer de gevraagde oplossingen. In de nabije toekomst voorzie ik dat opdrachtgevers alleen nog standaard oplossingen kunnen afnemen, aangezien wij de variatie in aanbod zullen moeten verkleinen.

Standaardisatie, repetitiemogelijkheden en samenwerking zijn fundamenteel voor het succes van digitalisering

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van digitalisering zijn enorm en de drempels zijn laag. In de ontwerpfase kan een volledig digitaal model revisies van tekeningen en versiefouten verminderen, terwijl het projectrisico wordt verlaagd en clashdetectie wordt vergemakkelijkt. Om deze voordelen te behalen, moeten partijen bereid zijn om oplossingen te verkennen. Standaardisatie, repetitiemogelijkheden en samenwerking zijn fundamenteel voor het succes. Mijn oproep aan iedereen: Denk na voordat je start met een nieuw ontwerp, want alles wat standaard is, wordt vroeg of laat geautomatiseerd. Prijs de kritische ingenieur die aan het begin van iedere opdracht die vraag stelt en trotseer de bezwaren van tijd en deadlines. Maak tijd voor automatisering.

Wanneer digitaliseren?

De volgende afwegingen moeten worden gemaakt bij een succesvolle toepassing van digitalisering van ontwerp en engineering. Ten eerste: bij complexe vormen, zoals dubbel gekromde vlakken, kan een parametrisch model helpen om snel een 3D-model te genereren en eenvoudig te optimaliseren. Ten tweede: bij een hoge mate van herhaling van dezelfde soort berekeningen, kunnen parametrische modellen het productieproces versnellen. Vooral als er automatisch hoeveelheden, rapporten, ontwerptekeningen of andere producten worden gegenereerd. Ten derde: betonnen constructies waarvoor een volledig parametrisch model is gemaakt, zijn vaak geschikt voor optimalisatiestudies. Algoritmes kunnen worden ingezet om efficiëntere optimalisaties uit te voeren. Ten vierde: een parametrisch model biedt voordeel bij veranderingen. Bij wijzigingen hoeven dezelfde handelingen niet opnieuw te worden uitgevoerd. Tot slot biedt digitalisering een enorme en ongekende flexibiliteit: rekenen buiten werktijden, data genereren voor varianten en het uitvoeren van optimalisaties. Bij de start van een ontwerpproces is nog veel onduidelijk.

Naast onze eigen ontwikkeling is het ook noodzakelijk samen te werken met ketenpartners en zelfs met concurrenten

Vrije handelsakkoorden brengen snelheid

Randvoorwaarde voor succes is snelheid, lerend vermogen en verlagen van initiële kosten. Samenwerking met ketenpartners en zelfs concurrenten is noodzakelijk. De opgedane kennis moet intern snel gedeeld worden, makkelijk voor handen zijn en up-to-date. De BIM-basis-Infra vormt een uniforme, digitale taal waarmee we naadloos informatie uit kunnen wisselen voor 3D-modelleren. En de Digital Engineering Community (DEC) vormt een digitale ontmoetingsplaats. Door de samenwerking en het bundelen van kennis vinden we samen in één keer het wiel uit, leren we snel wat wel en niet werkt, is voorfinanciering eenvoudiger en bieden we gedragen oplossingen van hoge kwaliteit.

Denken in bouwblokken en producten

Voor een succesvolle implementatie is een diep gevoel van eigenaarschap belangrijk bij (voor)investeringen in technologie door de business en IT. Een bedrijf dat in staat is om kosteneffectieve, technologische beslissingen te nemen die de bedrijfsresultaten verbeteren en bedrijfsrisico’s beheren, is succesvoller. Winnaars zijn bedrijven die in staat zijn om de beheersing van de uitgaven per digitaal bouwblok te monitoren, bij te sturen, te versnellen of te beëindigen op basis van prestatie-indicatoren. Samenvattend: product denken, business case opstellen, prototype bouwen, Minimal Viable Product ontwikkelen, implementeren, monitoren en vervolgens stoppen, behouden of upgraden. Alleen bij een digitaal werkende organisatie kan ik aan de knoppen draaien.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren