Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Deregulering bouwregelgeving vloek of zegen?

Al jarenlang bestaat binnen Nederland en Europa de politieke ambitie tot vermindering van de regeldruk en tot lastenverlichting, ook voor de bouwsector. De invoering van het Bouwbesluit 2012 heb ik in dit kader als een zegen ervaren. Dit omdat daarmee na dappere eerdere pogingen in 1992 en 2003 eindelijk een uniforme, eenduidig en transparante wettelijke regeling met betrekking tot bouwvoorschriften van kracht is.

Met mijn gezonde technische interesse volg ik sindsdien de ontwikkelingen voortvloeiende uit het rapport uit 2008 van de commissie Dekker met als hoofdtitel 'Privaat wat kan, publiek wat moet'. Op woensdag 13 mei 2015 heeft de ministerraad ingestemd met wetsvoorstel Kwaliteitsborging, waarvan de invoering beoogd is op 1 januari 2016. Die wet betekent onder andere dat vanaf die datum marktpartijen zelf verantwoordelijk worden voor kwaliteitsborging en het voldoen aan de wettelijke eisen. De wet wordt getrapt ingevoerd en zal initieel enkel betrekking hebben op eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Hiermee wordt een eerste stap gezet richting volledige private kwaliteitsborging met als oogmerk vermindering van de regeldruk en lastenverlichting.

De datum van 1 januari 2016 in de context van deregulering van de bouwregelgeving deden bij mij wat belletjes rinkelen in verband met de start van ontwerptrajecten van grotere projecten, waarvan de omgevingsvergunning na 1 januari 2016 wordt aangevraagd.

Maanden geleden heb ik bij diverse partijen navraag gedaan naar de stand van zaken over de al in 2010 aangekondigde reductie van de paalklassefactoren zoals per 1 januari 2016 opgenomen in tabel 7.c van de NEN 9997-1. De conclusie was dat er te weinig geld beschikbaar was voor het afronden van onderzoek en het uitvoeren van representatieve proefbelastingen waarmee verborgen veiligheden in paaldraagkracht binnen CUR-commissie C193 konden worden geëffectueerd. Er zijn door de leveranciers geen resultaten van vooraf aangemelde proefbelastingen bij NEN gedeponeerd ter onderbouwing van de vigerende paalklassefactoren.

Paalleveranciers nemen een afwachtende houding aan en hebben mede vanwege de crisis te weinig vlees op de botten om substantieel te investeren in proefbelastingen waarmee ze overigens tevens een automatische omzetstijging teniet doen.

Enkel voor grote projecten is het economisch haalbaar om conform de NEN 9997-1 het draagvermogen op projectniveau te bepalen door het uitvoeren van proefbelastingen op locatie. Voor de meeste projecten is een kostenstijging per 1 januari 2016 onvermijdelijk geworden. Laat dat nou net dus ook betrekking hebben op eenvoudige nieuwbouw. Vermoedelijk dus nog geen lastenverlichting ten gevolge van de vermindering van regeldruk voor eenvoudige nieuwbouw per 1 januari 2016.

Ik vermoed dat ik nog heel wat ga vloeken voordat de volledige deregulering van de bouwregelgeving als een zegen wordt ervaren.

Eddy van Caulil

Senior adviseur Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren