Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

De kunst van het tegenspreken

Professionele tegenspraak in het belang van constructieve veiligheid Johan Bolhuis, Menno Pronker - 9 juni 2021

De kunst van het tegenspreken, wat is dat eigenlijk en vooral wat heeft dat met het bouwen van constructies te maken? De relatie lijkt ver gezocht maar is dat niet. Integendeel, voor een gezonde bouwsector, waar veiligheid hoog in het vaandel staat, is professioneel tegenspreken een must.

Relevante rapporten OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft recent diverse rapporten uitgebracht naar aanleiding van incidenten in de bouw. Dit zijn:

De rapporten zijn beschikbaar op www.onderzoeksraad.nl.

Professioneel tegenspreken krijgt in de bouw de laatste tijd de nodige aandacht. Die aandacht is het gevolg van de discussie over de constructieve veiligheid van bouwwerken. Een discussie die zijn oorsprong vindt in de diverse voorvallen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Denk aan het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport of het dak van het AZ-stadion. Deze voorvallen hebben met elkaar gemeen dat zij zijn onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV, zie ook kader). Een van de conclusies uit alle rapporten was dat in alle fasen van het bouwproces de gezamenlijke aandacht voor de constructieve veiligheid onvoldoende is.

Om de constructieve veiligheid in de bouwsector te verbeteren, is volgens de OVV een betere risicobeheersing in de bouwsector nodig. Er worden drie terreinen genoemd:

  1. Minder vrijblijvende Governance Code Veiligheid in de Bouw;
  2. Het borgen van veiligheid;
  3. Het organiseren van professionele tegenspraak.

Signalen voor professionele tegenspraak

In het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ [1] beschrijft de OVV waar professionele tegenspraak in het bouwproces van waarde had kunnen zijn:

'De processen zijn niet zo ingericht dat een procesverantwoordelijke deze signalen periodiek voorlegt aan deskundigen en hen uitdaagt mee te denken over mogelijk op te treden (ongevals)scenario’s, onafhankelijk van de eerder vastgestelde normen en criteria. Hiermee blijft een mogelijkheid van professionele tegenspraak onbenut (“Hoe zeker zijn we van dit probleem?”).'

'Verder is het van belang dat een professional overziet hoe ver zijn kennis, ervaring en deskundigheid reikt. Daarbij gaat het niet alleen om ervaringsdeskundigheid, maar nadrukkelijk ook om inzicht in de faalmechanismen die bij het eigen handelen een rol spelen. Dit vraagt om een kwetsbare opstelling van de professional en (ruimte voor) kritisch tegengeluid binnen de projectorganisatie. Juist het organiseren van tegenspraak hoort bij professioneel handelen: het vermogen te aanvaarden iets niet zeker te weten, de bereidheid hierop met anderen kritisch te reflecteren, om vervolgens te kunnen handelen. Het elkaar kunnen en durven aanspreken is hiervoor een basisvoorwaarde, die onvoldoende wordt ingevuld. Het organiseren van professionele tegenspraak vormt hiermee een essentieel onderdeel van het proces van risicobeheersing.'

Foto 1. Hijsongeval Alphen aan den Rijn (foto: kraanbedrijf)

Foto 2. Ingestorte parkeergarage Eindoven Airport (foto: Jacques Linssen)

Foto 3. Ingestort dak AZ-stadion (foto: OVV)

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren