Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

De anticlimax van een PPS

Als constructeurs hebben we vaak de neiging om met elkaar enkel over techniek te praten. Logisch dat is wat ons verbindt. Tijdens mijn vakantie afgelopen maand heb ik zoals gewoonlijk stilgestaan bij de ontwikkelingen van de periode ervoor. De combinatie van de uitslag van de DBFMO-aanbesteding van het PPS-project Rechtbank Amsterdam vlak voor mijn vakantie, en de deadline voor deze blog hebben geleid tot de keuze voor een meer persoonlijk onderwerp: de anticlimax van een PPS.

Als constructief ontwerper beleef ik veel plezier aan het ontwerpen van integrale constructieve concepten voor gebouwen. De zoektocht naar het efficiënt inzetten van de constructie ter ondersteuning van de architectuur, en beperking van de totale levensduurkosten van het gebouw levert soms verassende resultaten op. Zoals bij de projecten Beeld en Geluid in Hilversum, Stadskantoor Leyweg in Den Haag en het Gelders Huis in Arnhem. Het bereiken van deze synergie vraagt vertrouwen en een goede samenwerking tussen alle bij het project betrokken partijen. Het uitwerken van het constructieve concept naar een maakbaar gedetailleerd constructief ontwerp vraagt alertheid, een proactieve advisering op de raakvlakken van de constructie met alle aanwezige ontwerpende disciplines, en bereidheid tot heroverwegingen en/of aanpassingen van het constructieve concept. Een proces waarbij dit goed verloopt en vruchten afwerpt geeft mij veel voldoening.

Na de ontwerpfase volgt de climax, gevormd door de realisatie van het project. Hierbij wordt het plezier en de voldoening van de ontwerpfase tastbaar als de in beton gegoten en/of als in staal gemonteerde draagstructuur van het gebouw. Soms herkenbaar en zichtbaar als onderdeel van de architectuur, maar grotendeels onzichtbaar als onderdeel van het gebouw, en altijd aanwezig als tastbaar en bewijsbaar product van een integraal ontwerpproces.

Vanaf maart 2015 heb ik als adviseur constructies, in het kader van de dialoogfase voor de DBFMO-aanbesteding voor het project PPS Rechtbank Amsterdam, een jaar deel mogen uitmaken van het ontwerpteam van het consortium iDO2.

Het huidige rechtbankcomplex aan de Parnassusweg is sterk verouderd en de klimatologische omstandigheden zijn slecht. De panden hebben geen efficiënte indeling en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen op het gebied van energieverbruik, doelmatigheid, flexibiliteit en comfort. Het ontwerp van de nieuwe huisvesting voor de rechtbank dient zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend te zijn. Een huisvesting die door een grote gebruikswaarde en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak. De tender betreft het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud van het gebouw evenals de facilitaire dienstverlening. Het contract heeft na de ingebruikname van het gebouw een looptijd van 30 jaar.

Door het ontwerpteam van iDO2 is intensief gewerkt aan een integraal ontwerp. Voor de borging van de brede scope van de aanbesteding is o.a. gewerkt met Systems Engineering en Value Engineering. Het constructieve concept ondersteunt het optimale ruimtelijke concept van de architect en is in de gevel onderdeel van de architectuur. In de uitwerking naar een gedetailleerd ontwerp is het concept in samenspraak met de aannemer en/of leveranciers getoetst op maakbaarheid. Met plezier en voldoening kijk ik terug op het gelopen ontwerptraject en het digitale constructieve resultaat hiervan.

Op 14 april volgde voor mij de anticlimax, een voorlopige gunning door het Rijksvastgoedbedrijf aan het consortium NACH, en het besef dat ons met plezier en voldoening ontstane integrale constructieve ontwerp het niveau van een Revit-model nimmer zal ontstijgen.

Rest mij niet anders dan het consortium NACH veel succes en plezier toe te wensen bij de realisatie van de rechtbank Amsterdam!

Eddy van Caulil

Senior adviseur Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

Lees ook andere blogs van Eddy van Caulil.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren