Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

CROW CUR-Aanbeveling 96 herzien

6 februari 2020

Ter vervanging van de CUR-Aanbeveling 96:2017 is een herziene versie van CUR Aanbeveling 96 uitgebracht. CROW CUR-Aanbeveling 96:2019 geeft richtlijnen voor het constructief ontwerpen en rekenregels voor het dimensioneren van vezelversterkte kunststoffen (VVK) in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies.

In 2003 verscheen de eerste editie van CUR-Aanbeveling 96. Daarmee werd invulling gegeven aan de behoefte aan technische grondslagen voor het ontwerp en berekenen van draagconstructies met vezelversterkte kunststoffen. Opgedane ervaringen met deze CUR-Aanbeveling, gewijzigde normen, het tot stand komen van Eurocodes, nieuwe harsen en nieuwe constructiedelen zoals sandwichpanelen zijn aanleiding voor een herziening van deze CUR-Aanbeveling 96:2003 geweest. In 2017 is een volledig herziene CUR-Aanbeveling 96 verschenen overeenkomstig het Eurocode:2012 format. De recent verschenen CROW-CUR Aanbeveling 96:2019 is een geactualiseerde versie van de 2017-editie. Aanbeveling 96 is van toepassing op thermoharde vezelversterkte kunststoffen met een vezelvolumepercentage (Vf) van ten minste 15%.

Inhoud

CROW-CUR Aanbeveling 96:2019 beschrijft in hoofdstuk 2 de grondslagen voor het ontwerp en de berekening van vezelversterkte kunststoffen (VVK). Daarbij wordt, in aansluiting op de Eurocodes, ingegaan op diverse aspecten, zoals de fundamentele eisen, de betrouwbaarheid en de in rekening te brengen belastingen. Verder wordt ingegaan op partiële factoren en conversiefactoren. Met conversiefactoren worden op een eenvoudige wijze invloeden in rekening gebracht op de materiaaleigenschappen van een vezelversterkte kunststof door bijvoorbeeld onzekerheid of invloeden van buitenaf, zoals effecten van water(damp) en temperatuur.

In hoofdstuk 3 zijn eisen opgenomen aan de materialen waaruit een vezelversterkte kunststof is opgebouwd, te weten vezels, hars en eventuele vul- en hulpstoffen. Ook zijn in dit hoofdstuk eigenschappen beschreven voor de daarmee te vervaardigen lamellen, laminaten en doorsneden.
Hoofdstuk 4 beschrijft de maatregelen die kunnen worden genomen om de duurzaamheid te borgen van een vezelversterkte kunststof.
Uitgangspunten voor de berekening van een vezelversterkte kunststof zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
Rekenregels voor de sterkte en stabiliteit (uiterste grenstoestanden) zijn opgenomen in hoofdstuk 6 en voor de vervormingen, trillingen en comfort (bruikbaarheidsgrenstoestanden) in hoofdstuk 7. Verbindingen komen aan bod in hoofdstuk 8.
De detaillering, uitvoering, beheer en onderhoud krijgen aandacht in respectievelijk hoofdstuk 9 en 10.

Bestellen

Bestellen van CROW CUR-Aanbeveling 96:2019 kan via www.cur-aanbevelingen.nl. Deze publicatie is ook in het Engels verkrijgbaar met als titel Fibre-reinforced polymers in buildings and civil engineering structures.

Lidmaatschap

Met een lidmaatschap op de CROW CUR-Aanbevelingen heeft u voor € 250,- per jaar exclusieve toegang tot alle van kracht zijnde aanbevelingen in het online archief op www.CUR-Aanbevelingen.nl.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren