Kennisplatform over betonconstructies

CROW-CUR-Aanbeveling 117 over inspectie kunstwerken herzien

do 24 sept 2020

Steeds meer bestaande civiele constructies, zoals bruggen en kademuren, raken aan het einde van hun technische levensduur. Sommige vertonen zelfs al schades. Inspecties en advisering voor beheer en onderhoud zijn daarom van groot belang. CROW-CUR-Aanbeveling 117 is daarbij een waardevol hulpmiddel. Deze aanbeveling is nu volledig herzien.

Inspecties en advisering zijn van groot belang voor het beheer en onderhoud van vaste en beweegbare kunstwerken, kademuren, geotechnische-, oever- en andere constructies. Een systematische werkwijze is daarbij belangrijk, zeker als er veel constructies moeten worden beheerd. CROW-CUR-Aanbeveling 117 (CUR117) speelt hierop in. De aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, (nader) onderzoek en advies voor het beheer van kunstwerken en hun technische installaties. Hij vormt een geheel met ‘Handboeken inspectie’ die zich richten op het materiaal en kritieke onderdelen. In de aanbeveling wordt naar deze handboeken verwezen via verwijzingstabellen. Ook is een omvangrijk template toegevoegd als voorbeeld hoe een inspectierapport eruit kan zien. CUR117 geeft daarmee een basis voor het formuleren van opdrachten voor inspectie, onderzoek en advies.

De eerste editie van CUR117 is uitgebracht in 2015 als uitbreiding van CUR-Aanbeveling 72 ‘Inspectie en onderzoek van betonconstructies’. In CUR72 werden echter alleen betonconstructies beschreven. In CUR117 is dat uitgebreid met meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. Dit heeft geresulteerd in een algemeen geldende aanbeveling voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken.

Na 5 jaar is CUR117 herzien. Een van de redenen van deze herziening is dat inmiddels de meeste Handboeken inspectie die bij de aanbeveling horen, beschikbaar zijn. De handboeken en de actuele status ervan zijn te vinden op www.crow.nl.

Bestellen

Bestellen van CUR-Aanbeveling 117:2020 kan op www.cur-aanbevelingen.nl. Daar staat ook informatie over hoe je lid kunt worden, waarmee je onbeperkt toegang hebt tot alle CROW-CUR-Aanbevelingen.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Nieuwste ontwikkelingen software!

Meld je aan voor de online Softwaredag op 28 oktober. Gratis voor Cement-leden!

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren