Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Constructieve veiligheid en bouwcontracten

Taken en verantwoordelijkheden bij verschillende contractvormen René Sterken - 6 november 2022

Sinds jaar en dag worden naast de traditionele bouwcontracten, waarbij het bouwbedrijf het project alleen bouwt en de opdrachtgever aangeeft wat er moet worden gebouwd, allerlei geïntegreerde contractvormen toegepast. Deze contracten zijn de reden dat er een splitsing is geïntroduceerd tussen de ontwerpend constructeur en de coördinerend constructeur. Bij deze bouworganisatievorm doen zich een aantal vragen voor die van belang zijn voor het borgen van de constructieve veiligheid: wie is ontwerpverantwoordelijk, wie is de aanvrager van de omgevingsvergunning, welke typen constructeurs zijn actief en wat is de rolverdeling?

Artikelenserie 'Borgen constructieve veiligheid'

Dit artikel is het vierde in de artikelenserie ‘Borgen constructieve veiligheid’ die Cement in samenwerking met VNconstructeurs in 2022 en 2023 publiceert. In de artikelenreeks wordt de manier belicht waarop procesverbeteringen moeten leiden tot meer constructieve veiligheid. De artikelen zijn online te raadplegen op www.cementonline.nl/serie-borgen-constructieve-veiligheid

In het kort

 • In de woning- en utiliteitsbouw wordt meestal gewerkt met de bouwfasering conform de DNR-STB 2014, met fasen SO, VO, DO, TO, UO en UD.
 • Tijdens het bouwproces zijn vier typen constructeurs actief en daarnaast een engineering coördinator.
 • De coördinerend constructeur is als technisch regisseur in de TO- en UO-fase essentieel voor het borgen van de constructieve veiligheid.
 • Dit artikel beperkt zich tot de vier meest voorkomende contractvormen voor ontwerp en realisatie: Traditioneel, Bouwteam, Engineer & Build en Design & Build.
 • Bij Engineer & Build contracteert de opdrachtgever de ontwerpend constructeur en de opdrachtnemer de coördinerend constructeur.
 • Bij Engineer & Build kan de opdrachtnemer doorgaan met de ontwerpend constructeur als coördinerend constructeur, maar hij kan ook kiezen voor zijn eigen bureau of een ander uitwerkend bureau. Over de beste keuze zijn de meningen verdeeld.
 • Voor alle contractvormen kunnen een aantal belangrijke aanbevelingen worden geplaatst, overeenkomstig het programma Veiligheid in de Bouw.
 • Contractvormen hebben een minder grote invloed op de constructieve veiligheid dan sommigen denken. De taken zijn gelijk, alleen de verantwoordelijkheden liggen bij andere partijen.

In dit artikel wordt de invloed van de bouworganisatievorm met bijbehorende contractvorm op het borgen van de constructieve veiligheid nader beschouwd en worden aanbevelingen gegeven ter verbetering van de constructieve veiligheid. Dit artikel geeft de huidige stand van zaken binnen de woning- en utiliteitsbouw weer en waar relevant worden de verbetervoorstellen vanuit het programma Veiligheid in de Bouw vermeld.

Bouwfasering

In de woning- en utiliteitsbouw wordt meestal gewerkt met de bouwfasering conform de standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014. Hierin worden onderstaande fasen onderscheiden waarin constructeurs actief zijn:

 • Structuurontwerp (SO): het verkennen van de constructieve opzet (principes van de hoofddraagstructuur);
 • Voorontwerp (VO): het ontwerp van de hoofdopzet van de draagconstructie, inclusief voorlopige materiaalkeuze en globale dimensionering;
 • Definitief Ontwerp (DO): het uitwerken van de definitieve hoofdopzet van de draagconstructies, inclusief ontwerpberekeningen;
 • Technisch Ontwerp (TO): het uitwerken van het constructief ontwerp en het maken van de constructieve hoofdberekeningen;
 • Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO): het maken van constructieve werktekeningen, het verzorgen en/of technisch coördineren van de (detail)engineering van (deel)constructies en het controleren van uitwerkingen van derden;
 • Uitvoering/Directievoering (UD): het ondersteunen van directie en toezicht op het gebied van constructies.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren