Kennisplatform over betonconstructies

Brand
Voorwoord Cement 2017/8
Dick Hordijk

do 21 december 2017
artikel

Als ik dit schrijf, is mijn vrouw de kerstboom aan het optuigen. Ja, in deze dagen zullen op vele plaatsen de kerstboomlichtjes weer mooi branden. Die betekenis was natuurlijk niet de reden om dit hoofdredactioneel de titel 'Brand' mee te geven. Nee, dat was vanwege het onderwerp brandwerendheid van betonconstructies, dat toch telkens weer de kop op steekt. Zo werd het afgelopen zomer weer op de kaart gezet toen Rijkswaterstaat aangaf dat er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton dat gebruikt is in wegtunnels die na 2008 zijn opgeleverd. 

In editie 8 van Cement treffen jullie twee artikelen aan over het onderwerp van brandwerendheid van betonconstructies. Naast een artikel over Performance Based Fire Engineering voor tunnels, wordt gerapporteerd over resultaten van een promotieonderzoek over spatten van beton. Het doet mij deugd dat we in dit nummer een aantal artikelen over studies, uitgevoerd aan opleidingen, kunnen tonen. Dat zijn, naast het genoemde promotieonderzoek, een afstudeerstudie over onthechting van dekvloeren en een PMSE-meesterproef over een verbreding van een kokerbrug. Hiermee komen we tegemoet aan een van de adviezen van de redactieraad. 

En dan is er nog zoiets als ‘uit de brand helpen’. Ik weet niet of ik dat doe, maar met een nieuwe rubriek onder de naam ‘Dick voor Mekaar’ wil ik proberen de praktijk te behoeden voor fouten die anderen ook al hebben gemaakt. Ik wil dat doen door het delen van ervaringen, opgedaan met schadegevallen. Zo, het jaar zit er weer op. Ik meen met recht te kunnen zeggen dat we er met elkaar (jullie, de redactie en de medewerkers van Aeneas Media) weer een mooi Cementjaar van hebben gemaakt. Ik hoop vurig, en verwacht, dat we dat in 2018 ook weer gewoon
gaan doen. 

Fijne jaarwisseling en veel leesplezier bij brandende kerstboomlichtjes.

Dick Hordijk
Hoofdredacteur Cement

Voor reacties: d.hordijk@cementonline.nl

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2018 Aeneas Media

Mis het niet!

Martinus van de Ruitenbeek komt spreken op de Softwaredag

Lees zijn bio

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren