Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Netwerk opgericht voor recycling beton

11 januari 2018

Betonmortelleverancier Cementbouw heeft een recycling-netwerk 'Beton blijft Beton' opgericht. Het netwerk heeft een ambitieuze doelstelling: 100% van al het betongranulaat dat het netwerk produceert toepassen in nieuw beton. Het netwerk sluit daarmee aan op de ambitie van een circulaire economie in 2050 van de Nederlandse overheid.

Cementbouw Recycling heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een landelijk ketennetwerk van partners met wie het intensief en langdurig samenwerkt: ‘Beton blijft Beton’. Het betongranulaat dat door Beton blijft Beton wordt geproduceerd beschikt over CE-markering en is gecertificeerd conform Beoordelingsrichtlijn 2506 'Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken'. Het betongranulaat wordt als secundaire grondstof toegepast bij het maken van nieuw beton in de betonmortel- en betonproductenindustrie. En dat telkens opnieuw, zo blijft beton dus beton. De werkwijze van het netwerk past in het principe van de zogenaamde ‘circulaire economie’.
Het netwerk Beton blijft Beton beheert het hele proces van puin tot granulaat. Het netwerk voert het betonpuin af naar het depot van een vergunde locatie, regelt de gehele administratieve afhandeling, breekt betonpuin voor toepassing in beton en houdt voorraad, en levert de juiste gradaties en gewenste hoeveelheden vanuit depot naar betonmortel- en betonproductenindustrie.


Het belang van circulair ondernemen en het streven om efficiënter om te gaan met grondstoffen wordt onderschreven door de overheid. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ heeft de overheid de ambitie uitgesproken om samen met maatschappelijke partners in 2030 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te gebruiken. Met deze (tussen)doelstelling op grondstoffengebruik sluit Nederland aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen.
De bouwsector is grondstoffenintensief en neemt naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik in Nederland voor zijn rekening. Daarnaast heeft een groot deel van alle afval in Nederland (circa 40%) betrekking op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot.


Het programma Circulaire Economie schrijft voor dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu.

Ondernemers die investeren in het toepassen van betongranulaat in nieuw beton kunnen rekenen op een fiscaal voordeel. In de nieuwe Milieulijst 2017 is onder de code C6311 'Duurzaam beton met tenminste 30% gerecycled content' opgenomen. Dat betekent dat vanaf 2017 het toepassen van betongranulaat in nieuw beton in aanmerking komt voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Bronnen
Rijksoverheid
Cementbouw

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren