Kennisplatform over betonconstructies

Beste Rob,
Willem van Dijk

di 17 juli 2018

Met gepaste nieuwsgierigheid heb ik kennis genomen van je boek 'Verbeelding & Werkelijkheid,' een verzameling columns over de bouwwereld. De bouwwereld van initiatief, ontwerp, uitvoering tot aan gebruik. In het woord vooraf van je boek wordt gewaarschuwd dat het boek zijn geestelijke gezondheidstoestand ernstige schade kan toebrengen. Dat woedeaanvallen en gewetenconflicten niet zijn uit te sluiten. Graag vertel ik je wat je boek met mij heeft gedaan.

Beste Rob, in de eerste fase van het boek ben je een man naar mijn hart. Je bent kritisch en je staat met twee benen in de bouw. Geen wonder, want je bent per slot van rekening een onderdeel van het ontwerpproces. Het is een reeks columns met voldoende opbouwende kritiek, zelfreflectie en oplossend vermogen. Het is ook niet verwonderlijk dat je na 2004 een moment van rust inbouwt. De focus komt te liggen bij je hoogleraarschap en je verantwoordelijke rol binnen het ingenieursbureau. Een nobel besluit!

Mooi om te zien dat de tweede fase ‘Visie van de werkvloer’ uit het hart wordt geschreven. Dit is het hart van de wetenschapper en een bestuurder van een ingenieursbureau. Maar ik heb sterk het idee dat het roepen is in de woestijn, niemand heeft naar je geluisterd. Najaar 2017, de laatste fase in je boek, ga je helemaal los! Sommige punten die je aanhaalt zijn weliswaar terecht, maar je bent wel heel erg generaliserend. Ik richt me even op je column in 2017, ‘De aannemer 1 - De magie van het bouwen’. Ik citeer: “Daarom denkt iedere rechtgeaarde aannemer alleen maar aan tijd en geld en vergeet hij of zij af en toe met plezier en voldoening naar het scheppende werk te kijken.”

Nu moet ik je toch even de spiegel voorhouden! Wat is er gebeurd, dat wij binnen het bouwbedrijf constructieve adviseurs nodig hebben. Om te toetsen of datgene wat wij moeten bouwen nog wel voldoet. Of dat waardes die worden opgegeven voldoende zijn om tot de juiste kostprijs komen. Ik vind dat behoorlijk teleurstellend.

Als ik terugkijk op mijn carrière, zou ik eigenlijk ook wel een boek kunnen schrijven, maar dan vanuit een ander perspectief. Of het helpt, ik weet het niet. Voorlopig houd ik nog maar even bij mijn blogs. En ik neem mijn studenten in colleges mee in deze sterk, ten slechte veranderende markt en bereid ze hier juist op voor. Hoe ga jij hiermee om?

In één van mijn eerdere blogs ‘Primitief Leerproces’ noemde ik je dictaat draagconstructies, gepubliceerd in 2011. Ik doe dat nu graag weer. Ik refereer aan het voorwoord waarin je beschrijft dat goede architectuur moet zijn opgebouwd uit schoonheid en stevigheid. Destijds gaf je aan dat het begrip prijs erbij zou moeten horen. Ik zou er ethiek en constructieve veiligheid aan toe willen voegen. Want beiden zijn op dit moment vaak best ver te zoeken. Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel bachelor- als masterprogramma’s nauwelijks bijdragen aan morele vorming tot een goede publieke professional. Dat er weinig aandacht voor ethiek is, ligt volgens het onderzoek vooral aan een gebrek aan prioriteit. Ik ga er vanuit dat dit in jouw colleges wel een aandachtspunt is.

In dit opzicht heb ik mijn hoop gevestigd op het Constructeursregister. Waarbij voor zowel de RC als de RO een belangrijk criterium geldt, namelijk een “houding van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.” Maar hoe toetsen we dit dan? Met een tevredenheidsverklaring, zoals die van ons als bouwbedrijf ook vaak wordt verwacht?  

Beste Rob, je sluit je boek af met een sprookje, een slecht sprookje wel te verstaan. Nu geloof ik niet zo in sprookjes, echter het kenmerkende aan een sprookje is wel dat er altijd een moraal in zit. En dat het gaat over de strijd tussen goed en kwaad, waarin het goede altijd wint. Maar wat is nu het goede in de wereld waarin we leven? Dat is voor mij een wereld waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Er ligt een mooie uitdaging!

Vorige week heb ik mijn cursus afgerond voor Champion Lean Six Sigma.. Het idee van die cursus is dat leiders een droom beschrijven waarin ze een organisatie leiden naar Operational Excellence. Ga jij deze uitdaging met me aan?

Meer over Verbeelding & Werkelijkheid van Rob Nijsse

Het boek Verbeelding en Werkelijkheid van Rob Nijsse zelf beoordelen en lezen? Bestel het boek hier! 

Reacties

Cor van Eldik - Bouwen met Staal 31 oktober 2018 14:41

Eigenlijk niet zoveel nieuws onder de zon. Ik kan me nog de colleges herinneren van prof. Bos (van Witteveen+Bos) begin jaren zeventig op Civiele Techniek in Delft over de ethiek van het ingenieursvak. Zijn collegedictaat had als veelzeggende titel 'Bananenschillen' (of was het enkelvoud?). Blijkbaar is dit vak daarna lange tijd in vergetelheid geraakt.

Willem van Dijk - Heijmans / VNconstructeurs 31 juli 2018 13:41

Beste Sander, Goed bezig! Je kennende had ik ook niet anders verwacht, lijkt me goed om samen met jou en in deze dan ook Rob hierover in gesprek te gaan. Dit met als doel om te kijken hoe we dit breder kunnen trekken in welke vorm dan ook.

Sander Pasterkamp - TU Delft, faculteit Civiele Techniek 28 juli 2018 18:00

De TU Delft heeft de handschoen inmiddels opgepakt voor wat betreft de morele vorming. De bacheloropleiding Civiele Techniek bevat sinds een jaar een heuse ethiekleerlijn. Hierin worden allerlei ethische aspecten behandeld als onderdeel van veel verschillende vakken. Het gaat dan over bijvoorbeeld verantwoordelijk gedrag binnen een practicumgroep (ontwerpteam), verantwoordelijkheid voor het eigen studiegedrag en tentamenfraude. Bij het vak Constructief Ontwerpen 2 dat ik zelf onderwijs moet elke student een korte analyse maken van een casus uit de praktijk. dit kan bijvoorbeeld gaan over bouw- of vastgoedfraude, arbeidsomstandigheden op de bouw of een gebrek aan constructieve veiligheid. De ethische en filosofische aspecten moeten benoemd worden en aanbevelingen voor verbeteringen van het eraan ten grondslag liggende proces gegeven. Uiteindelijk moet elke bachelorstudent aan het eind een ethiekportfolio hebben verzameld met daarin alle opdrachten. De roep vanuit de samenleving om ingenieurs met ethisch verantwoordelijkheidsbesef wordt in Delft wel degelijk gehoord.

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren