Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Beperking hinder bepaalt ontwerp Maasdeltatunnel

Maasdeltatunnel uitdagend onderdeel Blankenburgverbinding Eelco van Putten, Patrick van Os - 31 maart 2023

Onderdeel van de Blankenburgverbinding is de Maasdeltatunnel, een 900 m lange zinktunnel onder het Scheur. Belangrijk doel in het ontwerp was het verminderen van bouwhinder. Dit werd onder meer bereikt door het aantal zinktunnelelementen terug te brengen van zes naar twee. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om deze elementen bovenop de toeritten te bouwen, is, om vertraging door COVID te beperken, uiteindelijk gekozen voor een andere locatie voor de bouw.

In het kort

  • De Blankenburgverbinding bestaat uit een landtunnel (Hollandtunnel), een afzinktunnel (Maasdeltatunnel), twee knooppunten en verbreding van de A20.
  • Om hinder te voorkomen zijn zes elementen uit het referentieontwerp van de Maasdeltatunnel teruggebracht tot twee.
  • De hoogte van de zinktunnels is geminimaliseerd door ballastbeton aan te brengen in ballastkokers aan beide kanten van het element en door dwarsvoorspanning.
  • Om de toeritten te kunnen bouwen zijn kistdammen gemaakt.
  • Een tijdelijke ballastlaag op het onderwaterbeton was nodig om opbarsten van de bodem te voorkomen.
  • Op NAP -10,5 m is in de bouwput van de toeritten een betonnen stempelframe aangebracht bestaande uit balken stempels.
  • De leka-palen onder de stempels zorgen voor een steunpuntmoment in de onderwaterbetonvloer.
  • Door de COVID-pandemie zijn de zinkelementen in plaats van op het dak van de toeritten gebouwd in een droogdok.
  • Voor elke afzinkoperatie is een 24-uurs scheepsvrije periode afgesproken.

Projectgegevens

Project: Blankenburgverbinding
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer: BAAK, consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie
Contractvorm: Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)
Geplande opening: 2024

De Blankenburgverbinding is een nieuwe, circa 4 km lange snelweg (A24) met 2x3 rijstroken tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg (fig. 2). De snelweg loopt deels onder het Scheur, een tak van de delta van de Rijn en de Maas. De nieuwe snelweg is bedoeld om het steeds meer dichtslibbende wegennet in de regio Rijnmond te ontlasten. Er worden zo’n 95.000 motorvoertuigen/vrachtauto’s per etmaal verwacht in 2030. Het werk is in veel opzichten een uitdaging, onder meer vanwege de locatie: midden in één van de drukste delen van het Rotterdamse havengebied.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst twee tunnels: de Hollandtunnel, een landtunnel van 510 m, en de Maasdeltatunnel, een zinktunnel onder het Scheur van bijna 900 m. Verder kent het project twee grote knooppunten als verbinding met de bestaande snelwegen. Om dit alles te realiseren is ook een aanpassing van de A20 tussen het Kethelplein en Maassluis noodzakelijk: verbreding van de weg en viaducten, vernieuwing van het wegdek en het aanbrengen van geluidschermen.

Dit artikel gaat in op de details van het ontwerp en de bouw van de Maasdeltatunnel.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren