Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Basaltvezelwapening voor busremise

Basaltvezelwapening in brandwanden busremise Breda: van materiaaleigenschappen tot constructieve berekening Felix Leenders - 3 mei 2024

In de prefab brandwandpanelen van de busremise Breda is het wapeningsstaal volledig vervangen door basaltvezelwapening. Hierdoor wordt een 31% lagere milieubelasting op de wapening bereikt (in productiefase, ofwel LCA-fase A1 t/m A3). De eigenschappen van basaltvezelwapening verschillen in bijna alle opzichten van wapeningsstaal. Het rekenen met basaltvezelwapening vergt daarom extra aandacht.

In het kort

  • Basaltgesteente is gestolde lava dat kan worden gebruikt voor wapening
  • De eigenschappen van basaltvezelwapening verschillen in bijna alle opzichten van wapeningsstaal
  • Tot aan de breukrek gedraagt basaltvezelwapening zich volledig elastisch, het materiaal vloeit dus niet
  • De treksterkte van basaltvezelwapening neemt fors af over de tijd
  • Het rekenen vergt extra aandacht met name bij dwarskracht en bij gebruik van gebogen staven
  • De meerwaarde van basaltvezelwapening zit hem vooral in het feit dat het niet kan corroderen
  • In de nieuwe versie van de Eurocode is een informatieve Bijlage R opgenomen met ontwerpuitgangspunten voor composietwapening
  • In het kader van verduurzaming is onderzocht wat de impact zou zijn van het gebruik van basaltvezelwapening in de brandwandpanelen bij een busremise in Breda
  • Basaltvezelwapening in de brandwanden resulteerde in een MKI-reductie van 31% op de wapening en een afname van 8% in CO2-uitstoot voor fase A1-A3

Projectgegevens

Project: Busremise Breda
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag: Gemeente Breda
Constructeur: Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels)
Aannemer: Van de Ven / KWS (VolkerWessels)
Onderaannemer: Holland Scherm (VolkerWessels)
Constructieve berekening brandwand: Lincon
Leverancier wapening, incl. technische ondersteuning: Orlitech

In beton wordt veel wapeningsstaal toegepast. Gemiddeld 44 kg staal per m3 beton [1], op een totale betonhoeveelheid van circa 14 miljoen m3 per jaar [2]. Wapeningsstaal heeft verschillende voordelen: eenvoudige verwerking, goede vervormbaarheid, lange levensduur bij goede bescherming, goede samenwerking met beton en uitgebreide ervaring in het gebruik ervan. Met gewapend beton kunnen indrukwekkende bouwwerken worden gemaakt. De keerzijde van staal is echter de hoge milieu-impact bij de productie, de enorme prijsfluctuaties en het risico op corrosie.

Vanwege de groeiende vraag naar verduurzaming staat de bouwsector steeds meer open voor het gebruik van alternatieven. Basaltvezelwapening (of basaltwapening) is zo’n alternatief.

Basaltvezelwapening valt in de familiegroep van composietwapening en fiber reinforced polymer (FRP), net als glasvezelwapening.

De eigenschappen van basaltvezelwapening verschillen op meerdere vlakken sterk van wapeningsstaal. Afhankelijk van de beoogde toepassing zijn sommige eigenschappen gunstiger, maar er zijn ook minder aantrekkelijke kanten. De belangrijkste reden om het gebruik van basaltvezelwapening te onderzoeken, is de lagere milieubelasting. De MKI is per volume-eenheid 40 tot 50% lager.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren