Kennisplatform over betonconstructies

Balans - Hoofdredactioneel Cement 2020/2
Dick Hordijk

woe 25 maart 2020
artikel

In februari hadden we onze jaarlijkse redactieraadsvergadering. Het zijn altijd goede en nuttige bijeenkomsten, waarin ons redactionele beleid op lange termijn wordt getoetst. Ik zeg altijd "Organiseer je eigen kritiek!" en met deze vergaderingen doen we dat. We zijn hartstikke blij met de input. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe druk bezette mensen zich betrokken voelen bij ons platform en tijd vrij maken om met ons mee te denken.

Dit jaar stonden we niet alleen stil bij de inhoud van Cement, maar ook bij de financiering. Want zonder nou zielig te willen doen, het is voor een platform als het onze in deze tijd lastig om het hoofd boven water te houden. En dat geldt niet alleen voor Cement. Ik heb het vaker geroepen en ook tijdens de redactieraadsvergadering in een persoonlijke noot naar voren gebracht: voor alles wat met onderzoek, onderwijs, regelgeving en kennisdeling te maken heeft, blijft het zoeken naar de balans tussen inzet en beschikbaar budget. Veelal is er een tekort aan het laatste, voor wat we met elkaar vinden dat toch eigenlijk voor het eerste minimaal benodigd is. Ik heb het gevoel dat we inmiddels op diverse vlakken door een ondergrens zijn gezakt. Ja, het klopt dat vroeger niet alles beter was, maar op dit vlak geloof ik toch echt dat dit cliché opgaat.

Maar de redactieraad heeft me ook weer bijzonder positief gestemd, want ook dit jaar bleek weer dat we met de goede dingen bezig zijn. Dat is goed om te vernemen en ik denk we met ons allen, dus ook u, trots mogen zijn op ons Cement. Per slot van rekening speelt Cement al 70 jaar een rol bij het, voor veilig construeren zo belangrijke, delen van kennis. En voor die kennis geldt weer dat een goede balans tussen ontwerp en uitvoering belangrijk is. Want de laatste tijd zien we helaas te vaak dat het juist ook in die uitvoering mis kan gaan. Daarom een Cement vol interessante artikelen voor u, waarin constructieve aspecten in de uitvoering centraal staan.

Ps. Het voorgaande schreef ik op 6 maart jl. De crisissituatie waarin we nu terecht zijn gekomen door het Coronavirus laat zien dat een balans ineens totaal kan worden verstoord! Ik wens u allen in de eerste plaats een goede gezondheid en hoop van harte dat we allen deze crisis goed doorkomen!

Lees alle artikelen van deze editie of bekijk het hele nummer.

Volledige
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld je
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Inschrijving geopend!

Je kunt je nu aanmelden voor de online Softwaredag op 28 oktober

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren