Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Vacatures

Lid Adviescollege Veiligheid Groningen

Rijksoverheid - Den Haag 9 december 2022

Hart voor een veilig Groningen. Dat is wat de leden van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) verbindt. Met elkaar geven zij waardevolle adviezen over onderwerpen rond de versterkingsoperatie in Groningen aan de staatssecretaris voor mijnbouw bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo dragen zij concreet bij aan een veilige woonomgeving in deze provincie. Als nieuw collegelid helpt u om in onze advisering nog beter aan te sluiten bij wat Groningen echt nodig heeft.

Met uw constructie, bouwkundige en/of bouw-logistieke opleiding(en), kennis en ruime ervaring, bij voorkeur aangevuld met ervaringen uit de juridische en/of politiek-bestuurlijke wereld versterkt u onze adviezen. De onderwerpen waarover het ACVG adviseert zijn in de basis technisch, maar moeten ook uitvoerbaar en doeltreffend zijn, wat met zich meebrengt dat ook andere dan puur technische afwegingen van groot belang zijn. Het ACVG bestaat in volle omvang uit vier leden met verschillende achtergronden en wordt ondersteund door een secretaris, een bureau en een aantal externe adviseurs.

De adviezen van het ACVG gaan over de veiligheid van gebouwen in de aardbevingsgemeenten in Groningen en de te hanteren kaders en normen daarvoor. Daarom hebben wij een aantal technische experts binnen ons college. Net zo belangrijk is dat onze adviezen helder zijn voor de opdrachtgever (Rutte IV: de staatssecretaris) en rekening houden met de bestuurlijke verhoudingen. Dat ze in juridisch opzicht aansluiten op de regelgeving. En dat ze begrepen worden en uitvoerbaar zijn voor alle betrokkenen, in het bijzonder in Groningen. Daarin spelen alle leden van het ACVG hun (eigen) rol; in een multidisciplinair team proberen wij adviezen te formuleren die de mensen in Groningen meer veiligheid brengen.

U beoordeelt als collegelid of onze adviezen technisch-inhoudelijk juist en relevant zijn, maar ook of ze inpasbaar zijn binnen het brede speelveld in Groningen.

Als collegelid is het uw taak om samen met de andere leden, ondersteund door het bureau:

 • Te beoordelen of een adviesvraag past binnen de opdracht van het ACVG.
 • En zo ja, een plan van aanpak op te stellen.
 • De (concept)adviezen voor te bereiden.
 • Deel te nemen aan de bespreking van de adviezen in het college en desgevraagd met de opdrachtgever (direct of in een -jaarlijkse- evaluatie).

Daarnaast bent u beschikbaar om met de vele betrokken spelers in het Groninger aardbevingsdossier (provincie, gemeenten, TNO, SodM, NCG etc.) te overleggen inzake het (concept)advies dan wel zaken die daaraan gerelateerd zijn.

Het adviescollege komt wekelijks op woensdagochtend samen. Het is belangrijk dat u dan beschikbaar bent. De overige uren vult u grotendeels in overleg met de secretaris/manager bureau en naar eigen inzicht in.

Onder normale omstandigheden wisselen we fysieke (Den Haag of Utrecht) en digitale vergaderbijeenkomsten (teams of webex) wekelijks af: ons maandelijks schema is: digitaal/Den Haag/digitaal/Utrecht. Soms vergaderen/bezoeken we Groningen.

Functie-eisen

 • WO-niveau en substantiële kennis en aantoonbare ervaring op het gebied constructies, bouw en/of bouwlogistiek.
 • Gevoel voor en ervaring met politiek-bestuurlijke contexten en/of het openbaar bestuur in Nederland.

We zoeken een collegelid dat ons versterkt op het gebied van constructies en bouw, een ervaren lid met een analytische, inlevende en praktische kijk op complexe dossiers. Ervaring met veiligheidsissues is een pre. U kunt zich goed verplaatsen in de (bouw)technische uitdagingen van constructies en in het bijzonder voor huizen die zich door de seismische activiteit in de Groningse ondergrond voordoen. Gevoel voor de sociale en politiek-bestuurlijke verhoudingen in Groningen is belangrijk. Vanuit een duidelijke visie op de materie draagt u met de collega’s in het college bij aan het formuleren van heldere adviezen. U streeft altijd naar een prettige onderlinge samenwerking binnen het gehele college. En boven alles wilt u oprecht bijdragen aan de veiligheid in de provincie Groningen.

Omdat het ACVG een onafhankelijke positie heeft, is belangrijk dat u als collegelid onafhankelijk functioneert. U wordt op persoonlijke titel en op grond van uw persoonlijke kwalificaties benoemd. In de rol van collegelid kunt u dus niet namens een bepaalde belangenorganisatie handelen en recent hebben gehandeld. Uitgesloten voor deze positie zijn ambtenaren die werkzaam zijn bij het ministerie van EZK/BZK/I&W of daaronder ressorterende instellingen of diensten.

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Samenwerken
 • Visie


Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 18
 • Maand­salarisMin €7.927 – Max. €10.553 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duurt/m 15 september 2023, met optie tot verlengen indien van toepassing
 • Minimaal aantal uren per week6
 • Maximaal aantal uren per week12


Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Ga naar de vacature

Details

 • Aantal uren
  6 - 12
 • Dienstverband
  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Opleiding
  Master/doctoraal

Contact

 • RijksoverheidRenda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren