Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Stand van zaken Eurocode 7

24 februari 2023

Er wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van alle Eurocodes. Dat is een langdurig traject. Op dit moment bereiden betrokken experts zich voor op de Formal Vote, de formele stemming over de eindversies. Het einddoel is dat in 2027 alle nieuwe Eurocode-normen gereed zijn, het liefst inclusief vertaling en nationale bijlagen. Een korte toelichting op de stand van zaken van een van die Eurocodes: NEN-EN 1997 over het geotechnisch ontwerp.

Verantwoordelijk voor de herziening van Eurocode 7 is subcommissie CEN TC250/SC7, waarvan NEN het secretariaat voert. Vorig jaar heeft SC7 met bijna 300 leden, verdeeld over twaalf onderliggende werkgroepen, met maandelijkse vergaderingen gewerkt aan de eind-concepten voor de zogenoemde Formal Enquiry. Deze Formal Enquiry duurt vier maanden, in dit geval van september t/m december 2022. Het is de laatste mogelijkheid voor belanghebbenden om via hun Nationale normalisatiebureau (zoals NEN in Nederland) technisch commentaar te leveren op het concept. Dit concept is dan al in een ver gevorderd stadium en is vergelijkbaar met de uitvraag van een ontwerp-Nederlands norm (ontwerp-NEN).

Gezien het detailniveau van het binnengekomen commentaar is er nog veel werk te verzetten

De inbreng vanuit Nederland bij deze nieuwe norm is substantieel. Op de normconcepten zijn in totaal 3.882 reacties ontvangen. Ongeveer 43% is van redactionele aard. Het Nederlandse aandeel in de commentaren (175) voor de drie documenten bij elkaar was 4,5%. Conclusie naar aanleiding van de Nederlandse inbreng is dat er voor ons land geen onoverkomelijke punten in staan, die niet via de nationale bijlagen naar de Nederlandse situatie kunnen worden vertaald. Desalniettemin is er, gezien het detailniveau van het binnengekomen commentaar, nog veel werk te verzetten.

De experts in de commissie hebben tot en met mei 2023 de tijd om alle commentaren te beoordelen en tot een definitief einddocument te komen dat in augustus moet worden ingeleverd. Het commentaar wordt besproken in de twaalf internationale werkgroepen, waarin vanuit Nederland 20 experts deelnemen. Deze groepen vergaderen meestal digitaal, maar er is ook een face-to-face meeting in Lissabon om de belangrijkste commentaren en rapportages op elkaar af te stemmen. De uiteindelijke Formal Vote, de definitieve goedkeuring, zal in april 2024 plaatsvinden. Hierna kan worden begonnen met de vertaling en met de Nederlandse bijlage.

Bron: NEN

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren