Kennisplatform over betonconstructies

Spelregels voor proefprojecten Wet kwaliteitsborging

vrij 20 sept 2019

Voordat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2021 definitief van kracht wordt, zullen er een aantal proefprojecten worden uitgevoerd. Uit de projecten moet blijken of er mogelijk nog onoverkomenlijke bezwaren zijn tegen de invoering van het nieuwe stelsel. Het ministerie van BZK heeft in overleg met marktpartijen nu een aantal spelregels vastgelegd voor deze proefprojecten.

Het is de bedoeling dat circa 10% van de te vergunnen projecten in Gevolklasse 1 zal worden getest. Om de juiste conclusies te kunnen trekken, moeten alle proefprojecten worden uitgevoerd volgens de spelregels. Doel van de spelregels is om – vooruitlopende op de start van de regiegroep die de proefprojecten gaat begeleiden – meer duidelijkheid te geven over de manier van samenwerken in proefprojecten zodat de projecten op korte termijn kunnen starten.

De regels zijn in lijn met het Bestuursakkooord dat BZK eerder dit jaar sloot met de VNG. In de proefprojecten kunnen eventueel specifieke afspraken worden gemaakt over korting op de leges.
Afgesproken is tevens om te starten met een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten.

Spelregels

De spelregels staan op www.stichtingibk.nl

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren