Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

SBIR Circulaire Viaducten met drie oplossingen naar prototypefase

29 april 2021

Voor de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten zijn drie consortia geselecteerd die een prototype circulair viaduct mogen realiseren: Consortium ViCi met een modulaire boogconstructie met terugwinbare onderbouw, Nebest met Closing the Loop en Royal HaskoningDHV met hergebruik van prefabliggers. Op dit moment zijn er nog geen 'inkoopklare' werkwijzen of oplossingen voor circulaire viaducten. Met de SBIR Circulaire Viaducten wil Rijkswaterstaat hier verandering in brengen en bruikbare innovaties voor circulaire viaducten laten ontwikkelen die zij daarna als 'launching customer' kan gaan toepassen.

De drie geselecteerde oplossingen van Consortium ViCi (Boskalis Nederland, Integraaljagers, Martens beton en ABT bv), Nebest en Royal HaskoningDHV zijn gekozen uit in totaal tien voorstellen van deelnemende consortia. Op 24 maart 2021 presenteerden zij in een kennisdeelsessie de resultaten van hun haalbaarheidsonderzoeken aan Rijkswaterstaat. Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft vervolgens op basis van (technische) haalbaarheid, economisch perspectief en impact van de oplossing beoordeeld welke oplossingen doorgaan naar de prototypefase. In deze commissie hadden zitting: Andrea Chao (Advocaat, Simmons & Simmons), Mark Huijbregts (Hoogleraar Integrale Milieu-analyse, Radboud Universiteit Nijmegen), Harald Versteeg (Transitiemanager, de Bouwcampus), Robert de Roos (Topadviseur Techniek, Rijkswaterstaat) en Frederieke Knopperts (Programmamanager Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, Rijkswaterstaat). Op 23 april 2021 zijn de drie consortia bekendgemaakt die een prototype circulair viaduct mogen ontwikkelen.

Kennisdeling
In mei 2021 vindt de startbijeenkomst met de drie geselecteerde consortia plaats. Rijkswaterstaat zal in nauwe samenwerking met de consortia te werk gaan om tot een prototype circulair viaduct te komen. Tijdens dit co-creatietraject zal de kenniscommunity van de Open Leeromgeving centraal blijven staan om het ontwerpen van circulaire viaducten verder te ontwikkelen. Hierin wisselen marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen. Het streven is om zo veel mogelijk op basis van open source informatie te delen. Consortia zijn dan ook hoger beoordeeld bij het verstrekken van een open licentie.

Benutten van alle voorstellen
In de SBIR Circulaire Viaducten is een investeringsbudget beschikbaar voor drie te realiseren prototypes. De ambitie van Rijkswaterstaat gaat echter verder dan de prototypes binnen de SBIR. Ook de zeven andere consortia die een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan (Arcadis Nederland, Heijmans Infra, Max Bogl Nederland, Mobilis, BESIX, Studio RAP en Witteveen+Bos), hebben interessante voorstellen ingediend die een bijdrage leveren aan de transitie naar circulair werken. Om de kennis en expertise hiervan te benutten en door te ontwikkelen, wordt binnen het transitiepad kunstwerken aan een programma gewerkt om met de gehele keten het circulariteitsvraagstuk verder aan te vliegen.

De invloed op circulair denken
Dat de impact van SBIR van grote betekenis is beaamt commissielid Andrea Chao: “Rijkswaterstaat handelt als een launching customer voor circulaire viaducten via het organiseren van deze SBIR én beïnvloedt de ontwikkeling van circulair denken tot ver buiten de grenzen van de infrasector. De impact van deze SBIR is niet te overschatten: deze SBIR heeft zonder meer deze tien deelnemers een boost gegeven om hun innovaties verder te ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de partijen die niet zijn geselecteerd, hun ambities niet laten temperen. De achterliggende gedachtes en creativiteit bij deze innovaties kunnen ook toepasbaar zijn buiten het areaal van Rijkswaterstaat en in sommige gevallen zelfs buiten de infrasector. Denk daarbij vooral aan uiterst innovatieve marktbenaderingen, out-of-the box kijken naar uitdagingen en discipline-overstijgend samenwerken. Zonder meer zal deze creativiteit andere partijen inspireren die willen bijdragen aan een circulair economie. Het is daarom mooi om te zien dat de deelnemers aan de SBIR aandacht vragen voor hun ontwikkelingen via (social) media. Ik roep hen op dat vooral te blijven doen, en daarmee het dialoog binnen én buiten hun eigen werkgebied te blijven zoeken. Mijn verwachting is dan ook dat deze SBIR tot een behoorlijk sneeuwbaleffect zal leiden, tot buiten de infrasector.”

Meer informatie
Op de website van Rijkswaterstaat is meer informatie te vinden over het proces van de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten en de volgende stappen. 

Bron: Rijkswaterstaat

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren