Kennisplatform over betonconstructies

Rekenen aan granulaat
Hoeveel beton- en menggranulaat kunnen in beton worden toegepast en wat zijn de consequenties?
Gert van der Wegen

di 17 juli 2018
artikel

Vanuit het oogpunt van circulariteit zou het ideaal zijn als alle beton na de eerste levensfase weer volledig zou worden hergebruikt in nieuw beton. De in Nederland ontwikkelde kennis en regelgeving maakt dat zonder meer mogelijk. Ook menggranulaat kan op basis daarvan in substantiële hoeveelheden in beton worden toegepast.

Verstandig omgaan met grondstoffen en hergebruik van materialen na een eerste leven, staat in Nederland al vele decennia hoog in het vaandel. Hoewel de term circulaire economie pas de afgelopen jaren internationaal serieuze aandacht heeft gekregen, kunnen we stellen dat in Nederland het bouw- en sloopafval al meer dan twintig jaar (nagenoeg) volledig wordt hergebruikt. Daarmee nemen we wereldwijd een vooraanstaande positie in. Om die positie te bereiken, hebben we in de jaren tachtig en negentig veel werk verzet. Zo is uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van de verschillende typen recyclinggranulaten (zie kader ‘Definities beton- en menggranulaat’) die worden verkregen bij de bewerking van bouw- en sloopafval. Op basis van de ontwikkelde kennis is vervolgens regelgeving voor de verschillende recyclinggranulaten en toepassingen opgesteld (zie kader ‘Historie kennisontwikkeling en regelgeving’). Deze regelgeving is de basis voor de kwaliteitsborging van de geproduceerde granulaten en hun toepassingen. Hoewel recyclinggranulaten tot nu toe voornamelijk als funderingsmateriaal in de wegenbouw zijn
benut, zal de toepassing als toeslagmateriaal in beton, met name van betongranulaat, de komende jaren fors toenemen. Dit als het gevolg van de verwachte verzadiging van de  funderingsmarkt en de afspraken en ambities in de betonbranche. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden voor toepassing van beton- en menggranulaat in beton en wat dat betekent voor de constructieve berekeningen. Tevens worden de betontechnologische aspecten in het kort beschouwd. 

Volledige
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld je
aan bij ons netwerk.

Reacties

J. de Vries - RWS 31 juli 2018 09:14

In welke literatuur referentie kan ik de uitspraak "De weerstand tegen chloride-indringing is van beton met maximaal 50% (V/V) grindvervanging door betongranulaat vergelijkbaar met die van grindbeton van dezelfde samenstelling." verifiëren?

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren