Kennisplatform over betonconstructies

Regiobijeenkomsten over het Kennisportaal Constructieve Veiligheid

do 12 dec 2019

Mede door diverse incidenten staat constructieve veiligheid volop in de schijnwerpers. Maar die aandacht is niet nieuw. Al in 2008 werd het Compendium Constructieve Veiligheid geïntroduceerd. Sinds 2018 is er de digitale opvolger, het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV), met sinds dit najaar weer een nieuwe update. Begin januari volgen enkele informatiebijeenkomsten 'KPCV in de Praktijk'.

Het Compendium heeft sinds het verschijnen van de laatste editie in 2011 al tot belangrijke verbeteringen geleid. Voortschrijdend inzicht, ontwikkelingen op digitaal gebied, etc. maakten een update echter noodzakelijk. En er was behoefte aan een meer eigentijdse vorm, waarmee snel kan worden ingespeeld op nieuwe kennis en ervaring. Daarom hebben in 2017 vertegenwoordigers van toonaangevende partijen uit de kringen van opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers hun verantwoordelijkheid genomen. Zij bouwden het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid om naar het digitale Kennisplatform Constructieve Veiligheid (KPCV).

Van Compendium naar digitaal Kennisplatform

In de loop van 2018 is www.kpcv.nl life gegaan. Het draagvlak voor het initiatief is de afgelopen periode sterk vergroot. Inmiddels doen 29 organisaties mee die de hele bouwketen vertegenwoordigen.
Voor alle fasen in het bouwproces, van initiatief t/m gebruik, staan alle borgingsacties en toelichtende documenten op één centraal punt. Alle informatie op de website heeft de instemming van de betrokken 29 organisaties. Dat betekent dat er alleen gevalideerde informatie te vinden is. Belangrijke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, verklaren het Kennisportaal van kracht in hun contracten.

Bijeenkomsten 'KPCV in de praktijk'

In januari en februari 2020 zijn er vier regionale bijeenkomsten, verdeeld over het land, onder de titel ‘KPCV in de Praktijk’. De bijeenkomsten zijn op:

  • 16 januari bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag;
  • 21 januari bij Royal HaskoningDHV in Eindhoven;
  • 6 februari bij Arcadis in Assen;
  • 11 februari bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort.

De bijeenkomsten duren van 13.00 tot 17.30 uur. Op het programma staan een toelichting op KPCV zelf en diverse cases van de partners, één uit de B&U- en één uit Infra-sector. Daarin wordt ingegaan op de praktijkervaringen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ontwerpend- en coördinerend constructeurs, engineers van bouwbedrijven, producenten van constructieve componenten Maar ook voor opdrachtgevers, projectleiders, ontwikkelaars, contract-managers, installateurs en dergelijken is de informatie interessant. De eindverantwoordelijkheid voor een veilige constructie kun je immers niet ‘weg contracteren’!

Inschrijven

Inschrijven kan op www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/kennisportaal-constructieve-veiligheid. Deelname is gratis. De capaciteit van de zalen is beperkt, dus wees er snel bij. Stuur voor meer informatie een mail naar info@kpcv.nl.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren