Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Oproep praktijkgegevens scheurwijdteberekeningen

12 augustus 2021

Recent heeft CROW een nieuwe methode geïntroduceerd voor het berekenen van scheurwijdte in betonconstructies. Om die methode te valideren, is er dringend behoefde aan praktijkcases.

In de constructeurswereld gaat veel aandacht uit naar het beheersen van scheurwijdte. Hoe die scheurwijdte moet worden berekend, is echter niet altijd even duidelijk. Dit geldt vooral in de situatie van verhinderde vervorming. Er bestaan veel verschillende methoden en deze worden ook nog eens door iedere constructeur op een andere manier geïnterpreteerd. Dit levert in de praktijk grote verschillen op in toegepaste wapening en daarmee in de kwaliteit van bouwwerken.

Om die reden is de CROW-werkgroep ‘Scheurwijdtebeheersing van betonconstructies’ aan de slag gegaan om meer duidelijkheid te geven over dit onderwerp. Het resultaat is een door de hele commissie gedragen, uniforme methode die is gepresenteerd in een CROW-rapport. Meer daarover staat in het artikel 'Nieuwe methode scheurwijdteberekening'.
De methode is gebaseerd op het trekstaafmodel, en sluit grotendeels aan op DIN 1045. Om interpretatieverschillen te voorkomen bevat het CROW-rapport zowel een stappenplan als een uitgewerkt voorbeeld en een spreadsheet. Er is zelfs een scheurwijdte-app beschikbaar: de Crack Width Analysis app (CWA).
De commissie is zich ervan bewust dat aan de vergelijking met de verschillende praktijksituaties nog flink wat haken en ogen zitten. Het CROW-rapport bevat daarom ook de aanbeveling voor het opzetten van een meetprogramma waarmee de methode in de toekomst kan worden verfijnd.

Oproep voor aanleveren meetgegevens

Aan ingenieursbureaus en aannemers in Nederland wordt de oproep gedaan om meetgegevens van scheurwijdten in de praktijk aan te leveren, om deze in een volgende stap verder te kunnen analyseren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een een meetblad voor het handmatig bijhouden van scheurwijdtemetingen.

De volgende gegevens zijn benodigd:

  • betonsterkteklasse, betonstaalsoort, afmetingen, dekking en aanwezige wapening ;
  • berekende scheurwijdten (conform CROW-methode);
  • tijdstip van storten van het meetobject en van het object dat de verhindering veroorzaakt;
  • temperatuurverloop van het meetobject;
  • scheurwijdten en scheurafstanden;
  • locatie van de scheuren.

De informatie zal zorgvuldig en anoniem worden behandeld.

Rapport en spreadsheets

Het rapport en de genoemde spreadsheets zijn beschikbaar op www.crow.nl.
Ook kan gebruik worden gemaakt van de scheurwijdte-app: de Crack Width Analysis app (CWA).

Meer achtergronden staan in het Cement-artikel 'Nieuwe methode scheurwijdteberekening'. 

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren