Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

NTA periodieke beoordeling CC3-gebouwen gepubliceerd

9 oktober 2023

In november 2020 stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft onderzoek gedaan naar die instorting. Naar aanleiding hiervan heeft de OVV aanbevolen om, voor publiek toegankelijke gebouwen uit de gevolgklasse 3 (consequence class 3, CC3), wettelijk verplicht te stellen dat de eigenaren periodiek onderzoek laten doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw. Op basis hiervan is de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8790 'Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken' ontwikkeld. Deze is op 4 oktober 2023 gepubliceerd.

Naar aanleiding van het rapport van de OvV over de instorting van het dak van het AZ-stadion heeft de toenmalig minister van BZK besloten een wettelijke periodieke beoordeling voor de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen in te stellen. Daarmee wordt de zorgplicht van gebouweigenaren concreter ingevuld en het vereenvoudigt de rol van de gemeente als bevoegd gezag. Naar aanleiding hiervan is de NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ ontwikkeld. Deze NTA zal worden aangewezen vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Beoordeling constructieve veiligheid

Volgens het Bbl moeten bouwwerken in het toepassingsgebied van de NTA 8790 in staat zijn de effecten van de fundamentele belastingscombinatie te weerstaan. Die effecten staan beschreven in NEN 8700 ‘Toetsing van constructieve veiligheid bestaande bouw en verbouw’. Om na te gaan of een uitgebreide en specifieke toets volgens NEN 8700 noodzakelijk is, kan een routinematige beoordeling worden uitgevoerd. De Nederlandse Technische Afspraak beschrijft een methode voor het initieel en periodiek beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken. Een uitzondering betreft civieltechnische kunstwerken, silo’s, masten en kranen. Het uitvoeren van deze beoordeling is volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor publiek toegankelijke gebouwen uit de gevolgklasse 3 verplicht. De beschreven beoordelingsmethode is echter ook toepasbaar bij bouwwerken waar dit niet verplicht is.

Toepassing NTA

Deze NTA kan door opdrachtgevers gebruikt worden voor het formuleren van een opdracht en door beoordelaars als leidraad bij de beoordeling. Belanghebbenden zijn onder andere gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw- en Woningtoezicht.

Door onder andere het gericht uitvoeren van inspecties volgens de beoordelingsmethode in de NTA, kan men met voldoende betrouwbaarheid beoordelen of de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk voldoet aan de publiekrechtelijke eisen. Het resultaat kan zijn dat er sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen, of dat dit gerechtvaardigd vertrouwen (deels) niet aanwezig is.

Bestellen NTA

De NTA is gratis te bestellen op www.nen.nl.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren