Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe richtlijn voor voorkomen schade aan in de grond gevormde funderingspalen

19 december 2023

Het ontwerpen en realiseren van in de grond gevormde funderingspalen is een complex proces, met de nodige risicofactoren. Directe en indirecte schade wordt vaak pas tijdens de uitvoeringsfase zichtbaar. Dit leidt tot tijdrovende discussies tussen de betrokken partijen over de aansprakelijkheid, de meerkosten en de vertraging van het project. Om de kans op schade te minimaliseren is CROW-CUR Richtlijn 3:2023 opgesteld.

Doel van de richtlijn

Veel schades en onvolkomenheden aan in de grond gevormde funderingspalen zijn te beperken of zelfs te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk dat het proces voor een goed presenterende paalfundering aan minimale voorwaarden voldoet. De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 3 beschrijft de verschillende stappen in dit proces en geeft de verantwoordelijke partijen handvatten om in elke fase de juiste beheersmaatregelen te treffen. Op die manier kunnen de risico’s tot een minimum worden beperkt. 

Antwoord op de meeste vragen

Om de lezer bij het gebruik van deze richtlijn te ondersteunen, zijn er enkele beslisbomen opgesteld. Met deze beslisbomen kan de gebruiker eenvoudig en snel de juiste antwoorden vinden op veel voorkomende vragen. Hierbij is gekozen voor twee ‘routes’. Allereerst de route vanaf de initiatieffase via de keuze voor een paalsysteem naar de uitvoering. Hierbij ligt de focus in elke fase op het nemen van de juiste beheersmaatregelen. De tweede ‘route’ begint in de uitvoeringsfase, op het moment dat er schade is waargenomen en deze leidt tot mogelijke oorzaken en bijbehorende (beheers)maatregelen

Voor wie?

De richtlijn is bedoeld voor alle in het bouwproces betrokken partijen, vanaf de initiatief- en ontwerpfase tot de oplevering van de paalfunderingswerken. Zoals opdrachtgevers, constructeurs, geotechnisch adviseurs, bouwbedrijven, de leveranciers en funderingsbedrijven. In de wetenschap dat het ontwerpen en realiseren van in de grond gevormde funderingspalen een vakgebied is dat zich zal blijven ontwikkelen, staat CROW open voor ervaringen met deze richtlijn en met de beslisbomen. De feedback wordt jaarlijks door de begeleidingscommissie beoordeeld en indien relevant verwerkt. 

Beschikbaarheid richtlijn

Meer informatie over het raadpegen van de richtlijn staat op www.crow.nl.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren