Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe CROW-CUR Aanbeveling voor beperken van biologische aangroei op beton

25 maart 2021

Er is een nieuwe CROW-CUR Aanbeveling voor het beperken van biologische aangroei op beton beschikbaar. In deze CROW-CUR Aanbeveling 125 zijn handvatten en aangroeiklassen vastgelegd voor het maken van afspraken om biologische aangroei te beperken.

In CROW-CUR Aanbeveling 125 worden aangroeiklassen geïntroduceerd met daaraan gekoppelde maatregelen op het terrein van het ontwerp van de constructie, de samenstelling van het beton, de uitvoering en de nabehandeling. Ook wordt in deze CROW-CUR Aanbeveling ingegaan op maatregelen in de fase na de realisatie. Het gaat nadrukkelijk om het beperken van biologische aangroei. Geheel voorkomen is zelden mogelijk bij constructies buiten in weer en wind.

Afgelopen jaren heeft het ontstaan van biologische aangroei op beton de nodige aandacht gehad. Daaruit is gebleken dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de mate waarin aangroei ontstaat en de snelheid waarmee dit gebeurt. Biologische aangroei kan, naast esthetische gevolgen, ook gevolgen hebben voor de duurzaamheid van het beton. Een recente publicatie met betrekking tot dit onderwerp is het CROW-CUR Rapport ‘Verkennend onderzoek naar betonaantasting in combinatie met mosaangroei’. In deze publicatie wordt uitgebreid ingegaan op de onderzoeken en ervaringen met dit verschijnsel en worden suggesties gedaan voor nadere acties, waaronder het verspreiden van kennis.

Er wordt gewezen op initiatieven en projecten die juist als basis hebben alg- en mosgroei op beton te bevorderen en waarbij biologische aangroei dan ook een gewenst verschijnsel is. Bijvoorbeeld ter beperking van de opwarming in stedelijk gebied. Deze bedoelde alg- en mosgroei valt buiten de scope van deze CROW-CUR Aanbeveling.

De nieuwe CROW-CUR Aanbeveling 125 kan worden gebruikt door allen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van betonconstructies, zowel in het werk gestort als geprefabriceerd.

Bestellen kan op www.cur-aanbevelingen.nl.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren