Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe CROW-CUR Aanbeveling 91:2021 voor uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening

23 september 2021

CROW-CUR Aanbeveling 91 is herzien. In de nieuwe uitgave worden aanbevelingen gegeven voor het ontwerpen en uitvoeren van versterkingen van betonconstructies door middel van het uitwendig oplijmen van koolstofvezelwapening. Met berekenings- en uitvoeringstechnische bepalingen wordt voorzien in de benodigde regelgeving.

Betonconstructies kunnen op vele manieren worden versterkt. Het op de constructie lijmen van wapening is een techniek die al sinds de jaren zestig met stalen strippen wordt uitgevoerd. Sinds het begin van de jaren negentig worden versterkingen ook uitgevoerd met producten op basis van vezelversterkte kunststoffen. De uitvoering hiervan is eenvoudiger dan het lijmen van stalen strippen, waardoor de mogelijkheden van het versterken van betonconstructies sterk zijn toegenomen. De vele toepassingen wereldwijd hebben bewezen dat de techniek in veel gevallen een technisch en economisch haalbare oplossing kan bieden in situaties waar versterken een alternatief is voor bijvoorbeeld slopen. Met de berekenings- en uitvoeringstechnische bepalingen in CROW-CUR Aanbeveling 91-2021 wordt voorzien in de benodigde regelgeving voor uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening.

De eerste versie van de CUR-Aanbeveling is verschenen in 2002. De tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 werd uitgebracht in 2007. In deze derde versie van de CUR-Aanbeveling 91 zijn de verwijzingen en symbolen geactualiseerd naar de van toepassing zijnde NEN-EN 1992. Er zijn inhoudelijk slechts een beperkt aantal wijzingen aangebracht. De belangrijkste betreft het vervallen van het betonaandeel bij dwarskrachtversterkingen. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied toepassing, dimensionering en applicatie. Verwacht wordt dat bij de herziening van de Eurocode reeks, het versterken van betonconstructies met uitwendige wapening opgenomen wordt in de scope van NEN-EN 1992. Vanwege deze ophanden zijnde vernieuwing is er voor gekozen om deze ontwikkelingen niet op te nemen in deze derde versie.

Het toepassingsgebied van CROW-CUR Aanbeveling 91-2021 is beperkt tot versterking van betonconstructies voor de mechanismen buiging en dwarskracht met producten op basis van koolstofvezels, bestaande uit vormvaste strippen of als flexibele systemen. Het versterken van een betonconstructie met uitwendige koolstofvezelwapening heeft een positieve invloed op zowel de uiterste grenstoestand als de bruikbaarheidsgrenstoestand. In de Aanbeveling wordt aandacht besteed aan beide grenstoestanden. Bij het ontwerpen van een versterking met uitwendige koolstofvezelwapening dient bedacht te worden dat door de geringe afmetingen van de koolstofwapening, de stijfheid van de constructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand slechts in beperkte mate toeneemt. Als het toepassen van de versterking gepaard gaat met een belastingtoename, hetgeen veelal het geval zal zijn, kan de gebruikstoestand (vervorming) maatgevend zijn. Het aanbrengen van extra koolstofwapening kan dan worden afgewogen tegen andere vormen van versterken, zoals met stalen strippen. De inhoud van CROW-CUR Aanbeveling 91:2021 is voorafgaand aan het verschijnen, gedeeld met de leden van NEN-normcommissie ‘TGB Betonconstructies’. De daaruit volgende reacties en commentaren zijn voor zover als mogelijk verwerkt in deze versie.

Bestel CROW-CUR Aanbeveling 91-2021 op www.cur-aanbevelingen.nl.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren