Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe CROW-CUR Aanbeveling 124 Constructieve veiligheid

17 december 2019

Er is een nieuwe CROW-CUR Aanbeveling 124 Constructieve veiligheid verschenen. De CROW-CUR Aanbeveling 124:2019, opgesteld door SBRCURnet commissie/CROW-werkgroep 'Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden', geeft richtlijnen en procedures voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden.

De vraag naar een CROW-CUR Aanbeveling met een helder overzicht voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van kunstwerken is juist nu actueel omdat veel bruggen hun theoretische levensduur bereikt hebben of binnenkort gaan bereiken. Er zijn naar schatting 55.000 bruggen en viaducten in Nederland waarvan het grootste deel in beheer en/of eigendom is van decentrale overheden. De materialen daarin kunnen zijn aangetast en het verkeer dat erover passeert kan qua aantallen en gewicht in de afgelopen decennia zijn toegenomen. De kennis over de regelgeving, of de bruggen en viaducten nog voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid, is bij de decentrale overheden niet of slechts versnipperd beschikbaar. Samen met de introductie van de Eurocodes in 2012 en de aanvullingen in de NEN 8700-serie maakt dit dat de bruggen veelal op basis van onbekendheid preventief worden versterkt of vervangen of juist in een mogelijk onveilige staat worden gehandhaafd.

De CROW-CUR Aanbeveling 124:2019 geeft richtlijnen en procedures voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden. Dit heeft enerzijds betrekking op de prioritering voor de beoordeling van een areaal aan kunstwerken (bruggen en viaducten) en anderzijds de beoordeling van de constructieve veiligheid van individuele objecten. De CROW-CUR Aanbeveling 124 geeft een toelichting op de bepaling van de eigenschappen van de verschillende van toepassing zijnde materialen, de aan te houden verkeersbelastingen en het te hanteren betrouwbaarheidsniveau. Verder wordt in de aanbeveling ingegaan op de bepaling van de krachtswerking voor de beoordeling van de constructieve veiligheid. De focus ligt daarbij op de veiligheidsfilosofie, het beoordelingsproces, verkeersbelastingen,  materiaaleigenschappen en het constructief gedrag.

De nieuwe CROW-CUR Aanbeveling 124 is bedoeld voor beheerders en eigenaren die verantwoordelijk zijn voor de constructieve veiligheid van hun kunstwerken en voor constructeurs en technisch adviseurs die de constructieve veiligheid ervan moeten beoordelen.

Bestellen kan via www.cur-aanbevelingen.nl.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren