Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor betonreparatiebranche

8 juni 2009

Sinds 25 maart 2009 is de nieuwe BRL 3201 van toepassing. De BRL gaat in op het repareren, onderhouden, versterken en verduurzamen van beton. De richtlijn moet opdrachtgevers nog meer vertrouwen geven in de geleverde producten en diensten.

De vorige versie van de BRL 3201 is op de kop af 16 jaar van toepassing geweest.

Er was behoefte aan een breder toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn en ook was er de wens om meer en makkelijker andere technieken aan de beoordelingsrichtlijn toe te kunnen voegen.

De nieuwe BRL bestaat nu uit een algemeen deel (de BRL zelf) waaraan uitvoeringsrichtlijnen (URL?s) worden gekoppeld. Dit betreft momenteel de URL?s voor de technieken: handmatig repareren,  injecteren en spuitbeton. In de toekomst zullen nog meer URL?s worden opgesteld, bijvoorbeeld voor lijmwapening en vloerherstel. Deze URL?s kunnen in deze BRL worden ondergebracht zonder dat het algemene deel weer herzien hoeft te worden.

Kennis en opleiding

Vanuit de nieuwe BRL worden aan het uitvoerende bedrijf zeer hoge eisen gesteld als het gaat om het theoretische en praktische vakmanschap van de medewerkers. Zo moet binnen het uitvoerende bedrijf minimaal één medewerker werkzaam zijn met een diploma  ?Betononderhoudskundige BV? of gelijkwaardig met bovendien minimaal drie jaar relevante werkervaring.

De projectleider of de uitvoerder van het bedrijf moet minimaal de opleiding ?Betonreparatie voor het middenkader? of gelijkwaardig hebben gevolgd en tenminste vijf jaar werkervaring in het vakgebied hebben. De voorman vervolgens moet de ?niveau 3 opleiding betonreparateur? of gelijkwaardig hebben gevolgd en minimaal twee jaar als vakbekwaam reparateur gewerkt hebben.

De vakbekwaam reparateur moet minimaal de opleiding ?niveau 2 betonreparateur? of gelijkwaardig hebben gevolgd. Via een EVC-traject kan eveneens aangetoond worden dat deze specialisten voldoende opleiding en ervaring hebben opgedaan.

Werkplan

Het uitvoerende bedrijf moet door middel van keuringen tijdens de uitvoering en door middel van een eindkeuring aantonen dat aan de met de opdrachtgever overeengekomen kwaliteitseisen wordt voldaan.

Van de certificerende instellingen wordt in de nieuwe BRL geëist dat zij op de projecten niet meer alleen een papieren controle uitvoeren, maar ook in de praktijk toetsen of de werkzaamheden conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken worden uitgevoerd en dat het overeengekomen kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd.

Studiemiddag

Op donderdag 18 juni vindt een introductiemiddag plaats in Congrescentrum Figi, Het Rond 2 in Zeist. De studiemiddag begint om 14:30 uur. Aanmelden kan digitaal. De kosten bedragen 115 euro inclusief BTW.

 

Bron: Agrabeton

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren