Kennisplatform over betonconstructies

Nieuw wijzigingsblad bij nationale bijlage Eurocode 2

ma 6 mei 2019

Er is een nieuw wijzigingsblad voor de nationale bijlage bij Eurocode 2 gepubliceerd voor commentaar. Commentaar kan tot medio juli worden ingediend.

De Europese norm NEN-EN 1992-1-1, ‘Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen’, geeft de algemene eisen voor ontwerp en berekening van betonconstructies. In de Nationale bijlage bij deze norm zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 gegeven mogelijkheden. Daarbij zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving.

In het wijzigingsbladontwerp zijn parameters voor de S-N-curven voor betonstaal toegevoegd, en daarnaast een aantal kleine overige wijzigingen. Alleen op de gewijzigde delen kan commentaar worden geleverd.

Commentaar

Het normontwerp is te vinden op www.normontwerpen.nen.nl. Daar kan ook commentaar worden ingediend. Dat kan tot 15 juli 2019. 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren