Kennisplatform over betonconstructies

Joop van Leeuwen neemt afscheid als voorzitter COBc

ma 1 jul 2019

Jarenlang was Joop van Leeuwen het gezicht van het COBc, het Centraal Overleg Bouwconstructies. Maar op 7 november neemt hij vanwege zijn pensionering afscheid. Hij wordt opgevolgd door Dick Bezemer en Wico Ankersmit.

Van Leeuwen is opgeleid tot constructeur op de HTS- Weg- en Waterbouw in Amsterdam. Na zijn studie gaat hij aan de slag bij ingenieursbureau Van Rossum. Na drie jaar solliciteert hij bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam. Snel wordt hem duidelijk hoe belangrijk het werk is dat de overheid in de bouwketen doet. Hij werkt hij onder meer aan het Concertgebouw, dat op dat moment geheel wordt onderkelderd. In 1988 wordt hij afdelingshoofd van de buitendienst in Amsterdam Centrum waar hij vooral te maken krijgt met renovatie, onderhoud en funderingsproblematiek. Van Leeuwen wordt dan ook al snel een echte specialist op funderingsgebied.

In 2003 verruilt Van Leeuwen de Amsterdamse binnenstad voor Almere. Een groter contrast is haast niet mogelijk. Van rijke historie, Rijksmonumenten en het overeind houden van oude en soms vervallen panden, naar vooral nieuwbouw. Ook in Almere wordt Van Leeuwen afdelingshoofd van de buitendienst Bouw- en Woningtoezicht, waar hij zowel zijn nieuwe Stad als ook zijn team enorm heeft zien groeien.

Bijna 25 jaar voorzitter

In 1995 wordt Joop van Leeuwen gevraagd voorzitter te worden van het COBc. Het COBc was op zoek naar iemand met een brede kijk op het vakgebied die niet bang was om zijn mening te laten horen. In eerste instantie zegt Van Leeuwen toe dit voor drie jaar te doen, maar hij houdt het uiteindelijk 25 jaar vol.
Het netwerk dat hij in deze 25 jaar heeft opgebouwd is enorm en met ketenpartners in de bouw zoals VNconstructeurs, Bouwen met Staal, Betonvereniging, Cement, KIWA, CUR heeft Joop altijd constructief, positief en toekomstgericht samengewerkt. Onder zijn leiding heeft het COBc zijn meerwaarde flink weten te versterken, of het nu gaat om heel specifieke constructieve regelgeving of over de meer procesmatige onderwerpen. Belangrijk dossier was de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Naast zijn rol als voorzitter van het COBc heeft Van Leeuwen vanaf 2014 zitting in het bestuur van de Vereniging BWT Nederland waar hij de constructieve veiligheid goed onder de aandacht weet te brengen en te houden.

Van Leeuwens grootste drijfveren waren de zorg voor de medemens en het creëren van een veilige leefomgeving, zo gaf hij ook al aan tijdens een interview met Cement uit 2015 ‘Zorg voor de medemens’.

Nieuwe voorzitter, nieuwe directeur

Opvolger van Van Leeuwen als voorzitter is Dick Bezemer. Bezemer is een zeer ervaren constructeur die sinds 2008 leiding geeft aan het team bouwfysica, bouwconstructies en brandpreventie van de gemeente Rotterdam. Hij is zijn carrière in 1990 begonnen bij het Ingenieursbureau van de Nederlandse Spoorwegen als tekenaar/constructeur om vervolgens na twee jaar via constructeursfuncties bij Ingenieursbureau Boorsma en Concretio in 1997 in dienst te treden bij de gemeente Rotterdam.  Bezemer is lid van diverse normcommissies constructieve regelgeving en zet zijn kennis over constructieve veiligheid in op diverse onderwerpen die momenteel spelen.

Doordat het COBc steeds meer op haar bordje krijgt en Bezemer uiteraard ook zijn drukke functie als Teammanager bij de gemeente Rotterdam als hoofdtaak behoudt, is Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, gevraagd ook directeur van het COBc te worden. Ankersmit deed al veel voor het COBc maar zijn rol wordt nu geformaliseerd. Hij wordt het aanspreekpunt en woordvoerder richting ministeries en andere branchepartijen.

Afscheid Van Leeuwen en benoeming Bezemer

Op 7 november 2019 wordt in Almere de jaarlijkse COBc-dag gehouden. Dit jaar staat dit congres geheel in het teken van het afscheid van Van Leeuwen. Diverse gerenommeerde sprekers blikken terug op de tijd waar hij actief is geweest. Hoogtepunt van het congres wordt de laatste jaarrede van Van Leeuwen zelf, waarna er een afscheidsreceptie is. Tijdens deze COBc-dag wordt de voorzittershamer overgedragen aan Bezemer.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren