Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Indieningsvereisten van EEM-berekeningen

22 september 2009

Voor het aanvragen van een bouwvergunning dient de opdrachtgever een aanvraag in bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van een gemeente. Dit op basis van het ontwerp van zijn adviseurs. Welke informatie minimaal moet worden aangeleverd, is nader vastgelegd in het Biab (Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning). De aanvrager is niet alleen wettelijk verantwoordelijk voor het voldoen aan de Woningwet, hij zal dit eveneens moeten aantonen dat is voldaan aan het Biab. Bouwtoezicht op zijn beurt toetst of de aanvraag voldoet aan het Biab én of de aanvrager voldoende heeft aangetoond dat het ontwerp voldoet aan de Woningwet. Het voldoen aan de Woningwet houdt in principe in het voldoen aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening, Welstand, Bestemmingsplan en Gebruiksbesluit.

In de Bijlage behorende bij het Biab, worden in paragraaf 2.3 eisen gesteld aan het indienen van berekeningen. Het gaat niet alleen om algemene eisen maar ook eisen aan de toegepaste rekensoftware en aan constructieve berekeningen.

 

De laatste tijd worden steeds meer berekeningen ingediend die zijn opgesteld op basis van de eindige-elementenmethode (EEM). Op het oog vaak ?mooie? berekeningen, al dan niet voorzien van de nodige kleurenplots. Ze zijn echter in de meeste gevallen door Bouwtoezicht lastig te beoordelen en te doorgronden. Vragen die zich voordoen zijn: komt het rekenmodel overeen met de tekening en de praktijk, zijn de juiste materiaaleigenschappen en stijfheden verwerkt, is er een correct netontwerp toegepast, zijn de juiste dimensies en tekens toegepast, zijn de correcte programma opties verwerkt zoals Kirchhoff of Mindlin, elementen type, ondersteuningen, zijn de resultaten betrouwbaar enz?

 

In Cement 2009-8 wordt hierop in een artikel van het COBc dieper ingegaan. In een Beoordelingsrichtlijn zal in aanvulling op het Biab nader worden omschreven aan welke eisen bij Bouwtoezicht ingediende EEM-berekeningen minimaal moeten voldoen.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren