Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Herziene NEN 8005 beschikbaar voor commentaar

28 april 2022

Er is een nomrontwerp van NEN 8005, de Nederlandse invulling van NEN-EN 206 (Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit) gepubliceerd: Ontw. NEN 8005:2022. Commentaar kan tot 1 juni worden ingediend.

De belangrijkste wijziging betreft een minimum klinkergehalte bij bepaalde milieuklassen. De reden daarvoor is dat bij beton met extreem lage klinkergehaltes (minder dan 25%) een poreus/permeabel betonoppervlak ontstaat, waardoor de levensduur nadelig wordt beïnvloed. Dit inzicht is ontstaan doordat sommige betonoppervlakken een onverwacht sterke biologische aangroei (van algen, mossen e.d.) vertonen.

In 2021 is hier al een ontwerp wijzigingsblad over gepubliceerd, NEN 8005+C1:2017/Ontw. A1:2021. De normcommissie heeft besloten om het definitieve wijzigingsblad niet te publiceren. Ten eerste omdat er aanvullende eisen nodig bleken ten aanzien van vulstoffen om het minimum klinkergehalte juist te kunnen bepalen. Ten tweede omdat er andere wijzigingen bij de commissie in ontwikkeling zijn en het onwenselijk zou zijn om kort op elkaar meerdere wijzigingsbladen te publiceren. De commentaren op NEN 8005+C1:2017/Ontw. A1:2021 zijn wel verwerkt en hebben een plek gekregen in Ontw. NEN 8005:2022.

De wijzigingen in het normontwerp voor NEN 8005 zijn:

  • Introductie van een minimaal klinkergehalte voor milieuklassen XC3, XC4, XF2, XF3 en XF4 (tabel B / tabel D in NEN 8005:2014).
  • Introductie van nieuwe cementen volgens NEN-EN 197-5.
  • Koppeling tussen de milieuklassen en de daarvoor geschikt geachte cementen (via bijlage CC). Dit sluit aan bij de werkwijze die is geïntroduceerd bij het minimum klinkergehalte.
  • Toelichting bij de begrippen ‘algemene geschiktheid’ en ‘specifieke geschiktheid’ in paragraaf 5.1.
  • Introductie van het begrip ‘kalkconsumerende vulstof’ en opname van de testmethode om dit vast te stellen als bijlage DD. Hiermee kunnen vulstoffen op de juiste manier worden verdisconteerd in de berekening van het minimum klinkergehalte.
  • De volgorde van de tekst is aangepast, zodat de inhoud van NEN 8005 beter aansluit bij NEN-EN 206: de tabel ‘Minimaal vereiste hoeveelheid fijn materiaal’ is verplaatst naar 5.4.1, ‘Luchtgehalte als fijn materiaal’ met tabel is verplaatst naar 5.4.3. De aanduiding van tabellen B t/m F is hierdoor in de nieuwe versie gewijzigd.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen het wijzigingsvoorstel inzien via normontwerpen.nen.nl en daar hun commentaar aanleveren. Dit kan tot 1 juni 2022. 

Bron: www.nen.nl

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren