Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Engels woordenboek moet leiden tot betere communicatie

22 juni 2022

Nederlanders spreken gemiddeld genomen goed Engels. Uit onderzoek komt telkens naar voren dat Nederland bij de beste niet-Engelstalige landen hoort wat beheersing van de Engelse taal betreft. Maar als het gaat om technische en bouwkundige termen is het beeld anders. Lang niet voor iedereen is altijd even duidelijk welk Engels woord hoort bij een Nederlands begrip en andersom. Dat maakt het werk of de studie er niet altijd makkelijker op en kan tot spraakverwarring leiden. Om mensen te helpen die zowel met Nederlandse als Engelse bouwkundige termen in aanraking komen, heeft de betonindustrie nu een online Engels woordenboek ontwikkeld: BetonTranslate.

Het is een duidelijke trend, waarvoor veel aandacht is in de media: de Nederlandse taal verliest steeds meer terrein op universiteiten, ten opzichte van het Engels. Dat betekent dat steeds meer studenten in een taal worden opgeleid die niet hun moedertaal is. En dat door docenten voor wie Engels de tweede taal is. Voor een groot deel van deze studenten is het Nederlands vervolgens wel weer de taal die ze in het werk gaan gebruiken. Als zij daardoor de juiste Nederlandse vertaling van vaktermen niet kennen, kan dit wel eens tot problemen leiden.
Niet alleen in het onderwijs, ook in de bouw heeft het Nederlands in ons land al lang geen monopolie meer. Op de bouwplaatsen is dat al lange tijd aan de hand, maar ook bij steeds meer ingenieurs- en architectenbureaus wordt Engels tegenwoordig als voertaal gehanteerd, zeker bij internationale projecten. Dat is voor mensen die niet gewend zijn om over hun vak in het Engels te communiceren, niet altijd even makkelijk.
Met deze ontwikkeling is niet iedereen gelukkig, maar het is sterk de vraag of deze trend te stoppen is. Tegenstanders zien dat de kwaliteit van het onderwijs eronder te leiden heeft en dat in de professionele wereld informatie verloren gaat in de communicatie. Dat kan problemen veroorzaken en in een enkel geval zelfs fouten.

BetonTranslate moet een bijdrage leveren aan het voorkomen van deze problemen. In dit online woordenboek is van de meest voorkomende begrippen in de bouw- en de betonsector een vertaling opgenomen. Dat gaat twee kanten op, van het Engels naar het Nederlands en andersom. Het is een service voor zowel het onderwijs als de professionele markt, met als hoger doel een betere kwaliteit in de bouw.
De makers hebben bij de ontwikkeling gebruikgemaakt van diverse bronnen, onder meer van de Technische Universiteiten. Ook diverse normen waren een nuttige onderlegger. Overigens is van een deel van de begrippen een link opgenomen naar het BetonLexicon, waar een uitgebreide toelichting op het betreffende begrip is omschreven.

Het woordenboek is een gezamenlijk initiatief van de beton-, de wapenings- en betonreparatiesector. Uitgever is Aeneas Media, bekend van onder meer de kennisplatforms Cement en Betoniek. Het zijn dezelfde partijen die ook achter het succesvolle BetonLexicon zitten.
Het woordenboek is gratis toegankelijk op www.betontranslate.nl. Hij zal continu worden aangevuld met nieuwe woorden. Gebruikers wordt zelfs opgeroepen suggesties te doen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren