Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Definitief plan voor realisatie A2 Maastricht bekend

26 juni 2009

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag, namens de stuurgroep, bekend gemaakt dat het project A2 Maastricht gerealiseerd wordt door de marktpartij Avenue2. Met dit gunningsbesluit is gekozen voor het plan de ?Groene Loper? en wordt duidelijk hoe de snelweg in de toekomst onder de grond gaat en de leefkwaliteit in Maastricht-oost totaal verandert. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken samen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen.

Minister Eurlings toonde zich opgetogen over de keuze: ?De A2 is een zeer belangrijke route voor het doorgaande verkeer naar België en Duitsland. Dit project lost een groot verkeersprobleem van dit land op en smeedt deze dierbare stad weer tot één geheel."

 

De ?Groene Loper?

Belangrijkste onderdelen van het plan de ?Groene Loper? zijn:

-    volledige verknoping van A2 en A79;

-    nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven;

-    de ?Groene Loper?: een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers

     dat zich van Vaeshartelt naar Céramique door de stad slingert;

-    veel verkeerscapaciteit onder de grond: een gestapelde tunnel 

     met 2x2 tunnelbuizen en een lengte van 2,3 kilometer;

-    op de tunnel een rustige, sociaal veilige parklaan, alleen voor

     bestemmingsverkeer;

-    een vastgoedplan met allure en flexibiliteit dat als vanzelfsprekend aansluit

     bij de aanwezige kwaliteit van de omgeving;

-    behoud van de Gemeenteflat aan het Koningsplein;

-    groen beboste stadsentrees Hertog van Brabant (Geusselt) en Prinsbisschop

     van Luik (Europaplein);

-    de landgoederenzone wordt gerevitaliseerd en bereikbaar gemaakt via een

     markante fietsbrug over de A2;

-    toepassing van beproefde bouwtechnieken;

-    goede bereikbaarheid tijdens de bouw: éénmalige omlegging van de A2;

-    de tunnelbouwtrein trekt als een rups van zuid naar noord over het

     tunneltraject;

-    duurzame, toekomstvaste oplossing van de lucht- en geluidsproblematiek, o.a.

     door de lange tunnel en de versprongen tunnelmonden;

-    impuls voor de lokale werkgelegenheid (de A2-school);

Het plan is bekend bij ?de stad?. Velen maakten gebruik van de consultatieperiode tussen half november 2008 en half januari 2009, waarbij o.a. maquettes en films een goed beeld gaven van de plannen die meededen.

 

 

Hoe verder?

Voor de realisatie van A2 Maastricht moeten verschillende wettelijke procedures worden doorlopen. Het plan de ?Groene Loper? wordt straks opgenomen in een ontwerp-tracébesluit en een ontwerpbestemmingsplan. Hierover kunnen geïnteresseerden in de loop van 2010 nogmaals hun mening geven. Oplevering van de verkeerskundige onderdelen (infrastructuur) vindt naar verwachting in 2016 plaats. De vastgoedontwikkeling loopt door tot 2026.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren