Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

De bouw wordt volwassen

Het wil maar geen winter worden, maar hoe ziet de lente en de zomer er voor de bouw uit?

We leven ruim vijf jaar na het rapport van de commissie Dekker. Er zijn vele deelrapporten gevolgd. Schetsen die nu ons toekomstbeeld of zijn het puzzelstukjes van verschillende puzzels? Wat is eigenlijk het plaatje dat in die puzzel wordt afgebeeld?

Is dat echt het bouwwerk

  • dat aan de specificaties voldoet van de consument en aan alle publiekrechtelijke regels;
  • dat zonder faalkosten is gemaakt en;
  • dat gevrijwaard is van non-conformiteit;
  • en met een verzekering is afgedekt?

Als het aan de Tweede Kamer ligt maakt de bouw deze puzzel helemaal zelf af.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij een gereed bouwwerk het bewijs te leveren dat is voldaan aan de wettelijke voorschriften. De bouwparticipanten worden dan vanzelf gedwongen de kwaliteitsborging in de gehele keten te regelen. De kennis van de regelgeving en van de normbladen bij alle bouwparticipanten moet verbeteren om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen en om te zorgen dat verzekeraars willen instappen.

Veel producten, verwerkt in een bouwwerk als subsysteem, zijn vele malen te gebruiken en niet uniek voor eenmalige toepassing ontwikkeld. Die subsystemen kunnen als erkende oplossingen in de regelgeving gevoegd. Dat geldt ook voor 'eenvoudige' bouwconstructies. Dit alles kan met een eenvoudig overdrachtsdossier worden opgeleverd ten genoegen van de gemeente die dan een ingebruiknamevergunning geeft.

Er zijn bouwconstructies die uitzonderlijk zijn en alleen kunnen worden 'ontworpen, beoordeeld en begeleid' door 'superspecialisten', zeg 5% van het bouwvolume. Die specialisten zijn te rekruteren uit een nog in te richten kennisautoriteit.

De rest wordt gebouwd volgens prestatie-eisen. Welke onafhankelijke private partij mag de constructieve berekeningen controleren, op de bouwplanuitvoering toezien en zijn handtekening zetten onder het overdrachtsdocument? Wat is de gemeentelijke rol hierbij? Dat behoeft uitwerking. Dat geldt niet alleen voor construeren, maar voor alle aspecten die het Bouwbesluit regelt.

Stilzitten kan niet langer, want dan komt er geen lente en zeker geen zomer.

We staan voor de uitdaging om de bouw net zo in te richten als elke andere bedrijfstak. U bent als consument niet geïnteresseerd in een papieren ontwerp van uw auto, maar u wilt dat uw auto jarenlang voldoet aan uw behoeften. Waarom kunnen wij niet garanderen dat het bouwwerk zonder faalkosten wordt gebouwd en langdurig aan de verwachtingen (met als minimum de wettelijke eisen) voldoet? Dat is aan de gewone burger niet uit te leggen. Laat de bouw zo snel mogelijk gewoon gaan presteren.

dr.ir. Nico Scholten

Topexpert en adviseur bij Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren