Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Commentaarronde NTA Periodieke beoordeling van start

10 februari 2023

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken. Er is een openbare commentaarronde van start gegaan en die loopt tot 20 maart 2023.

Nadat op 10 augustus 2019 een deel van het dak van een tribune van het AZ-stadion in Alkmaar is bezweken, is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een rapport opgesteld, ‘Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion’. In dit rapport doet de OVV de aanbeveling om voor publiek toegankelijke gebouwen in gevolgklasse 3 (gebouwen waarbij instorting tot zeer ernstige gevolge kan leiden) de eigenaren wettelijk te verplichten periodiek onderzoek te laten doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw, en zo nodig maatregelen nemen ter verbetering.

Naar aanleiding hiervan heeft NEN de opdracht van het ministerie van BZK gekregen voor het opstellen van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) die in de bouwregelgeving kan worden aangewezen als beoordelingssystematiek. Er is nu een groene versie verschenen van de NTA: Ontw. NTA 8790:2023 - Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken.

De NTA beschrijft de methode voor de periodieke beoordeling van de betrouwbaarheid van de constructieve veiligheid van met name grote publiektoegankelijke gebouwen. In de NTA staat een inhoudelijke uitwerking van deze beoordelingssystematiek. Er wordt een scherpe rolverdeling tussen overheid, bevoegd gezag, gebouweigenaar en beoordelaar gegeven. En er zijn eisen gesteld aan de organisaties en personen die de beoordeling verrichten.

Alle belanghebbenden, zoals gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw- en Woningtoezicht krijgen de kans om commentaar te leveren op het NTA-ontwerp. Dit kan op www.normontwerpen.nen.nl.

Voorafgaand aan de inhoudelijke uitwerking van de NTA zijn drie bureaustudies uitgevoerd:

  • Inventarisatie bestaande richtlijnen, protocollen, etc.
  • Inventarisatie van de scope
  • Inventarisatie van risicovolle constructieonderdelen, vallend binnen de scope van de NTA.

De rapporten van deze drie studies zijn te bekijken op de website van de Rijksoverheid.

Het ontwerp van de NTA is opgesteld door een werkgroep bestaande uit specialisten, geflankeerd door een regiegroep met daarin o.a. gebouweigenaren van grote publiektoegankelijke gebouwen.

Commentaar indienen

Commentaar in dienen kan tot 20 maart op www.normontwerpen.nen.nl.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren