Kennisplatform over betonconstructies

Boortunnel onder het Suezkanaal
Inspectieschachten aangelegd voor inspectie en onderhoud
Ronald Heijmans, Evert Sonke

do 30 augustus 2018
artikel

Het 193 km lange Suezkanaal in Egypte kan slechts op twee plaatsen via een vaste verbinding, een brug en een tunnel, door wegverkeer worden gekruist. Om de Sinaï aan de oostzijde van het kanaal beter te ontsluiten, worden drie nieuw tunnels aangelegd. De geologische omstandigheden langs het kanaal variëren sterk waardoor voor elke tunnel een ander ontwerpconcept is gekozen. Voor de tunnel bij Ismaïlia, halverwege het Suezkanaal, is gekozen voor een combinatie van een open bak, een cut-and-covertunnel, een geboorde tunnel en vier inspectieschachten.

Scope

Het project bestaat uit een ingraving, een U-vormige open bak, een cut-and-covertunnel, onder andere voor de start- en eindschacht, waterkelders en een geboorde tunnel, bestaande uit twee parallelle tunnelbuizen (fig. 2). Twee dienstgebouwen zijn los van de tunnel geplaatst. De boortunnel ligt grotendeels onder het woestijnlandschap. Over een lengte van ruim 400 m kruist hij een woonwijk die onder meer bestaat uit appartementsgebouwen met vier tot vijf verdiepingen. En de tunnel kruist beide scheepvaartkanalen van het Suezkanaal.

De tunnel is gebouwd tot een maximale diepte van bijna 70 m onder maaiveldniveau. De totale lengte van de geboorde tunnels bedraagt ongeveer 4,8 km.

In het tracé van de boortunnels zijn vier diepe schachten gebouwd, twee vlak vóór en twee vlak na de kruising van het Suezkanaal. Deze maakten tijdens de bouw inspecties en onderhoud onder atmosferische omstandigheden van beide tunnelboormachines mogelijk.

In de boortunnel bevinden zich op elke 1000 m dwarsverbindingen tussen de verkeerstunnels. Deze maken evacuatie mogelijk in het geval van een calamiteit in één van de twee buizen en bieden een snelle toegang tot de ongevalsbuis voor hulpdiensten. In de zones tussen de dwarsverbindingen zorgen nooduitgangen voor een veilige evacuatie van tunnelgebruikers naar een vluchtgang onder het wegniveau.

2 Overzicht van het project

Geologie

De ondergrond langs het alignement bestaat voornamelijk uit middeldicht- tot dichtgepakt zand met een aantal lenzen van siltige klei (fig. 3). Het grondwaterniveau bleek aanzienlijk hoger dan het niveau van het Suezkanaal. Het verschil bedroeg tot +4,2 m bij de westelijke startschacht en zelfs +17 m bij de oostelijke ontvangstschacht. Dit was opmerkelijk, aangezien de aangetroffen zandlagen zeer doorlatend zijn.

De hoge niveaus op de westelijke oever werden veroorzaakt door lekkage van irrigatiekanalen van de rivier de Nijl. Voor de oostelijke oever was het deels te wijten aan de gevolgen van de baggerwerken van de Suezkanaaluitbreiding. De natte specie werd gedumpt op de oostelijke oever en het duurde lang om te draineren. Ook aan de oostelijke kant speelde het probleem met lekkende irrigatiekanalen.

Het bleek niet haalbaar de gehele verhoging van de grondwaterstand te bemalen. Daardoor was het noodzakelijk rondom de bouwput afdichtende bouwputwanden en bodem toe te passen.

3 Geologisch lengteprofiel

Volledige
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld je
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren