Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Betonprijs 2013: nominaties Uitvoering

15 november 2013

Op 7 oktober heeft de jury de genomineerden voor de Betonprijs 2013 bekendgemaakt. In aanloop naar de Betondag, 20 november, op neemt Cementonline in acht afleveringen de genomineerde in de verschillende categorie├źn nader onder de loep. In deze zesde aflevering de categorie Uitvoering.

In de categorie Uitvoering zijn 42 inzendingen ontvangen. Hiervan heeft de jury 5 projecten genomineerd.

Nieuwbouw Erasmus MC

Na 45 jaar dienst was de bestaande hoogbouw van het Erasmus Medisch Centrum aan vervanging toe. Om het ziekenhuis bereikbaar en herkenbaar te houden voor de bewoners van Rotterdam is besloten om de nieuwbouw, een slanke toren van 120 meter hoog, voor de deur van het bestaande ziekenhuis te realiseren. Onder meer door toepassing van prefab betonnen kernen, stalen kolommen en witte sierbetonnen sandwichelementen was het mogelijk het hele gebouw als een prefab bouwpakket ter plaatste te assembleren. De positie van de toren en de extreme elementgewichten (35 ton), hebben de bouwcombinatie doen besluiten te kiezen voor een bouwmethodiek met een zichzelf omhoogdrukkende bouwloods te kiezen. Deze, in de volksmond “hijsloods”genoemde, constructie kende een gewicht van 450 ton en was 60 meter lang, 25 meter breed en twee verdiepingen hoog. Na elke gereedgekomen verdieping drukte de hijsloods zichzelf omhoog. Door toepassing van deze loods werd een werkomgeving gecreëerd die onafhankelijk was van weersomstandigheden. Er ontstond een fabriekje, waar industrieel kon worden geassembleerd en dit resulteerde in een bouwtempo van een verdieping per week. Omdat de logistiek perfect was geregeld zorgde dit voor minimale bouwoverlast voor het naastliggende vol in bedrijf zijnde ziekenhuis, door een bouwtijd van slechts 9 maanden! De jury is zeer gecharmeerd door dit project en vindt het een geslaagd voorbeeld van ter plekke industrieel bouwen met veel vertoon van kennis, ervaring en vakmanschap.

  

Opdrachtgever: Erasmus MC

Architect: EGM Architecten BV

Constructeur: Aronsohn Constructies Raadgevend Ingenieurs BV

Aannemer: Bouwcombinatie Erasmus MC

Andere betrokken: Hurks Delphi Engineering, Adviesburo

Snijders B.V., De Boer CT en Heidelberg Cementgroep

Westrandweg A5

Rijkswaterstaat heeft in het westelijk havengebied van Amsterdam een nieuwe snelweg gerealiseerd, de Westrandweg A5. Onderdeel van deze snelweg is een ruim 3 kilometer lang viaduct, gemiddeld 10 meter boven maaiveld dwars door het Amsterdamse havengebied. Tijdens de aanleg werden tal van innovaties toegepast. Zo werden 900 prefab liggers met een “launching girder” geplaatst. Deze horizontaal wandelende hijskraan, Hercules genaamd, beweegt zichzelf voort van pijler naar pijler en voorkwam dat wekelijks een voor de Amsterdamse haven belang-rijke ontsluitingsweg afgesloten moest worden. Het viaduct dankt zijn vloeiende belijning aan de horizontale boogstraal van de liggers. Voor een snelle en economische realisatie werd een nieuw liggersysteem ontwikkeld. Verder werd een nieuw verhardingsbeheerssysteem toegepast. Door middel van sensoren werd de thermische conditie van het vers verhardende beton continu gemonitord en werd naar behoefte verwarmd of gekoeld. Ten slotte kan worden gewezen op de goede samenwerking in het ontwerp en uitvoeringsteam. Al met al een innovatief project waar op slimme en industriële wijze met bestaande en nieuwe technieken door elkaar heen een prachtig eindresultaat is ontstaan. Voor de Betonprijscategorie uitvoering zijn de excellente samenwerking tussen alle betrokken partijen en de innovatieve uitvoeringsmethodiek een belangrijk selectiecriterium geweest.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Nood-Holland

Architect: Zwarts en Jansma Architects

Constructeur: Volker InfraDesign bv /Ontwerpcombinatie

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv/Royal HaskoningDHV

Aannemer: Combinatie Westpoort (Van Hattum en Blankevoort B.V.,

Boskalis, KWS Infra bv)

Andere betrokken: Spanbeton B.V., ProRail B.V., Haven Amsterdam

Tacitusbrug A50 Ewijk-Valburg

Tussen Ewijk en Valburg in de A50 is over de Waal aan de westzijde van de bestaande brug een extra brug over de Waal gebouwd. Het project is naast prijs aanbesteed op vormgeving, onderhoudskosten tijdens de levensduur en de bouwtijd. Het team van de opdrachtnemer, dat bestond uit de architect, constructeur en uitvoeringsspecialisten is erin geslaagd een optimale balans te vinden tussen deze verschillende beoordelingsaspecten. Door de vorm van de pylonen gelijk te houden aan de bestaande brug ontstaat in een vergezicht het beeld van een brug en van dichterbij het beeld van twee bruggen die bij elkaar horen: een koppel. Om bouwtijd te besparen is de brug op twee wijzen gebouwd. Voor de aanbruggen is gekozen voor een bouwmethode van schuiven. Ter plekke werden kleine fabriekjes ingericht die industrieel steeds delen van dertig meter lang produceerden. Elke drie weken werden deze onafhankelijk van rivierwaterstanden in de uiterwaarden richting rivier geschoven. Boven de rivierpijlers zijn de pylonen gebouwd met behulp van klimkisten en is de hoofdoverspanning van 270 meter tot stand gekomen door met vier vrije voorbouwkisten iedere week 5 meter van de brug te bouwen. In het werk zijn speciale betonmengsels met hoge aanvangssterktes tot 34 N/mm2 binnen 48 uur toegepast. De jury is onder de indruk van de goede en vakkundige samenwerking tussen de betrokken partijen. Vooral de prima beheersing van het uitvoeringsproces van vrije voorbouw en het schuiven van de aanbruggen verdient hierbij respect.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat - Grote Projecten en Onderhoud /

Projectbureau A50

Architect: Quist Wintermans Architecten, Rotterdam

Constructeur: Kinkel + Partner GmbH / Mobilis B.V.

Aannemer: Combinatie Waalkoppel v.o.f. (Mobilis B.V., Dywidag,

Van Gelder)

De Gele Rijder

In Valkenswaard is het appartementencomplex met winkels “De Gele Rijder” gebouwd. Op een zeer complexe locatie werd onder het project een tweelaagse betonnen parkeerkelder gerealiseerd. Direct aangrenzend bevinden zich een monumentaal gebouw, een nieuwbouw op palen met een paallengte tot halverwege de bouwput, een monumentale boom en een oude olievlek waardoor geen water aan de omgeving mocht worden onttrokken. Waarlijk een monumentale opgave. Het ontwerp van de bouwkuip, alsmede de te verwachten vervormingen, werden berekend met het eindige-elementenprogramma Plaxis. In het project is gebruik gemaakt van soilmixwanden en waterglasinjectie op diepte. Het gaat bij dit alles om een zeer geslaagde interface van geotechniek en beton. Er is optimaal gebruik gemaakt van innovatieve technieken en vernuftig omgegaan met een zeer streng pakket aan omgevingseisen.

Opdrachtgever: Nieuwenhuizen- Daandels Bouw BV

Architect: Margry | Arts Architecten

Constructeur: Krekon BV

Aannemer: Nieuwenhuizen-Daandels Bouw BV

Andere betrokken: Crux BV

  

Sporen in Den Bosch

Het project Sporen in Den Bosch heeft op uiterst efficiënte en innovatieve wijze knelpunten in het treinverkeer opgelost. Kern van het project is een spoorbrug over de Dieze. Gekozen is voor een licht en ruimtelijk ontwerp van beide bruggen. Bijzonder is de gouden, aluminium netkous die om de bruggen is geplaatst. Het inschuiven van de spoorbrug over de Dieze was een waar precisiewerkje waar maanden van voorbereiding aan vooraf is gegaan. In één buitendienststelling van 14 dagen is, in juli 2013 de bestaande stalen brug gesloopt, zijn de drie geassembleerde brugdekken (150 meter totaal) ingeschoven, waarna de spoorverbinding direct weer in gebruik is genomen. Kern van de constructie zijn drie zeer slanke prefab betonnen liggers die met maximaal speciaal transport van 160 ton zijn vervoerd naar de bouwplaats. Tussen deze liggers zijn gekromde betonnen schalen gelegd. De jury is onder de indruk van de slimme combinatie van prefab betononderdelen. Door een slim ontwerp en uitgekiende logistiek was er minimale overlast voor het treinverkeer en een veilige werkomgeving. Ook de coördinatie en afstemming van verschillende projecten in de directe omgeving verdienen veel lof.

Opdrachtgever: ProRail B.V.

Architect: Architectenbureau Marius van den Wildenberg BV

Constructeur: Heijmans N.V./Movares Nederland BV/Wagemaker

en Royal HaskoningDHV (ProRail B.V.)

Aannemer: Heijmans N.V.

Andere betrokken: Beton Son B.V./Sorba Projects

Volgende aflevering

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren