Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Beton Event 2020, van offline naar online

4 november 2020

Betonvereniging gaat van offline naar online. Jaarlijks organiseert de Betonvereniging in november de Betondag en Beton Experience. Door het coronavirus worden deze fysieke evenementen uitgesteld naar 2021. Maar de maand november staat dit jaar wel in het teken van beton, want de Betonvereniging presenteert dan Beton Event 2020.

Beton Event 2020 is een nieuwe virtuele ontmoetingsplaats voor professionals, studenten en docenten waar kennis delen, kennis opdoen en kennis maken centraal staat. Op donderdag 5, 12, 19 en 26 november vindt van 9:00 - 12:00 uur het online evenement plaats. Iedere ochtend in het teken van een ander thema.

Het programma is in samenwerking met programmacommissies en partners samengesteld en bestaat uit diverse keynote presentaties, interessante sprekers, interactieve break-out sessies, een netwerkcarrousel en een digitale beursvloer. Naast het inhoudelijke programma hebben deelnemers voldoende ruimte om nieuwe contacten op te doen en bestaande relaties digitaal te ontmoeten.

Panorama Beton, de Verdieping

Vorig jaar stond het thema ‘Panorama Beton, een Kennismaking’ centraal op de Betondag. Met deze keuze haakte de organisatie in op het overheidsthema ‘Panorama Nederland’. Daarin moedigde het College van Rijksadviseurs aan om met een overkoepelende blik te kijken naar de inrichting van ons land voor de komende dertig jaar.

Op Beton Event wordt met het thema ‘Panorama Beton, de Verdieping’ voortgeborduurd op de uitkomsten van vorig jaar, blijvend gericht op de 4 onderwerpen:

  • Klimaatadaptatie – 5 november
  • Energietransitie – 12 november
  • Verstedelijking – 19 november
  • Circulariteit – 26 november

Verder heeft het Betonakkoord een prominente rol in de programmering. Wat moeten wij gezamenlijk doen om de gestelde doelen uit het Betonakkoord te bereiken? Hoe krijgt het Betonakkoord daadwerkelijk handen en voeten? Wie is de probleemeigenaar? En wie betaalt?

Klimaatadaptatie: wat betekent het voor de betonsector?

Het klimaat verandert en dit heeft grote gevolgen voor ons land. Gortdroge zomers, dijken die uitdrogen, hittestress in steden en lage waterstanden. Maar ook regenbuien met grotere intensiteit komen vaker voor, extreem hoge waterstanden in rivieren en stormen die hoog water veroorzaken in de Noordzee.

Op donderdag 5 november wordt dit thema op verschillende niveaus behandeld: de inrichting, het watersysteem en de steden van Nederland. Zo wordt Deltacommissaris Peter Glas geïnterviewd door de voorzitter van het Betonakkoord, Jacqueline Cramer. Hoe kunnen we Nederland veilig houden en hoe kan de betonsector hier een bijdrage aan leveren? Ook komen de wateropslag in het IJsselmeer en de renovatie van de Afsluitdijk aan bod. Hoe kunnen we weer 100 jaar met de Afsluitdijk vooruit en welke rol speelt beton hierin?

Het voorkomen van hittestress en wateroverlast leidt tot interessante projecten. Op 5 november worden een aantal praktijkvoorbeelden getoond, zoals de Rotterdamse klimaataanpak en de bouw van de Kruispleingarage die tevens als waterberging dienstdoet.

Duurzaamheid, Beton & Energietransitie

De energietransitie klinkt abstract, maar de transitie in heel Nederland is al merkbaar en steeds meer zichtbaar denk aan de zonnepanelen. Wat verder weg zijn wellicht de windturbines. Maar wat is de relatie tussen de energietransitie en beton? We zien dat aan de kant van de opwekking van energie beton een significante rol speelt, maar ook binnen de distributie van energie en aan de verbruikerskant.

Op 12 november komen de volgende onderwerpen aan bod over energietransitie: de gevolgen van elektrificatie voor het wegennet, funderingen voor windturbines en de toepassing van geavanceerde ontwerpmethodes ter beperking van de milieu-impact van betonconstructies, multifunctionele daken en cement maken met elektriciteit.

Verstedelijking & Beton

Beton vindt sinds mensenheugenis zijn toepassing in het maken van nieuwe verblijfs-, werk- en ontspanningsgebouwen in een stedelijke omgeving. Ook de daarbij behorende infrastructuur kan niet zonder betonconstructies. De verstedelijking van nu vraagt echter om nieuwe uitdagingen voor de toepassing van beton.

Nieuwe kansen waarmee het materiaal of de toepassing ervan zich opnieuw kan uitvinden. Zijn er voor de vragen van nu geschiktere alternatieven of moeten er nieuwe betonconcepten ontwikkeld worden in combinatie met andere of nieuwe (constructie)materialen?

De stad van nu heeft te kampen met een ongekende groei in de vraag naar diversiteit, comfort en veiligheid maar ook naar meer technische en leef kwaliteit. Actuele thema’s als meervoudig grondgebruik, circulariteit, hittestress en inclusiviteit bepalen de behoefte van morgen.

Kan beton bijdragen aan verdere vergroening van de harde maaiveldinrichting van de steden van nu? Zijn er nieuwe kansen voor waterbuffering en de inrichting van opgetilde maaivelden in de vorm van groene, ingerichte platte daken en verhoogde stadspleinen?

Wat kan de betonindustrie bijdragen aan de vraag naar de stad van morgen? Een antwoord op deze vragen wordt gezocht tijdens het Beton Event van 19 november.

Circulariteit in de betonsector

Tijdens Beton Event op 26 november wordt circulariteit belicht vanuit het perspectief herbestemmen. In het verleden was de werkwijze: het oude gebouw slopen en een nieuwe bouwen. Naast dat het slopen van gebouwen, bruggen, viaducten en sluizen kostbaar is, verdwijnt daarmee het vrijkomende materiaal beton veelal laagwaardig in de hergebruikketen. Dit heeft tot gevolg dat er telkens weer nieuwe constructies van 'nieuw beton' gebouwd worden met een forse uitstoot van CO2.  Met het Betonakkoord willen wij het gebruik van nieuw beton en daarmee de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terugbrengen. In lezingen over circulair beton worden voorbeelden gegeven van gebouwen en constructies die economisch en/of functioneel aan het einde van hun levensduur zijn. Door creatief en anders naar deze gebouwen en constructies te kijken kunnen ze een nieuwe bestemming krijgen, soms met een kleine bouwkundige ingreep, waardoor ze niet gesloopt hoeven te worden. Dit levert een forse besparing op in de uitstoot van CO2.

De praktijk leert dat er vaak ideeën te over zijn, maar dat door het ontbreken van technische info over het betreffende object is het lastig om vast te stellen of in constructief opzicht aan de nieuwe functie-eisen kan worden voldaan. In de break-out sessies geven ervaringsdeskundigen aan hoe zij hier in de praktijk mee zijn omgegaan. Ook wordt nader ingegaan op hoe je toekomstbestendig kunt bouwen evenals het werken met een donorskelet.

Leren, Doen & Ervaren voor studenten

Net als bij de Beton Experience vormen de thema's Leren, Doen & Ervaren de ingrediënten van het studentenprogramma op het Beton Event. Het doel is om studenten kennis te laten maken met de betonwereld met behulp van interessante kennissessies, het uitvoeren van activiteiten en het verbinden van het bedrijfsleven met de nieuwe generatie op een actieve wijze.

Speciaal voor studenten is een programma samengesteld waarin zij virtueel op bezoek gaan bij bedrijven en projecten, zoals een fabriek, betonlaboratorium, kantoor, bouwplaats, betoncentrale of onderzoekcentrum. Studenten krijgen zo een inkijk in de verschillende facetten van de betonwereld, waardoor zij het werkveld en de dagelijkse praktijk beter leren kennen.

Break-out sessies partners

Naast het programma dat door de commissies is samengesteld, verzorgen de partners van het Beton Event diverse break-out sessies. Zo vinden er presentaties plaats over innovaties en projecten, waarbij ervaringen en kennis wordt gedeeld. Tijdens sessies gaan verschillende partijen in gesprek over actuele thema’s en onderwerpen uit de betonsector en kan je hier als deelnemer actief in participeren.

Programma & Aanmelden

Kijk voor het volledige programma en aanmelden op de website: www.betonevent.nl

Om aan het Beton Event deel te kunnen nemen is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Er zijn verschillende typen tickets beschikbaar voor het Beton Event, zowel gratis als betaald. Kijk op de website voor meer informatie over deelname.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren