Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Artikelen

1 april 1950
Uitbreiding van de ENCI te Maastrichtdoor Ir. A. J. van Wairaven ci.foto 1. overzicht van de bestaande fabrieksgebouwen ...
1 april 1950
het meest aangewezen materiaal teachten, omdat het hier in beginseleen op trek belaste constructie be-treft. Staal of ee...
1 april 1950
PORTLAND-CEMENT ENKUNSTSTOFFEN*door Dr. R. A. J. BosschartLab. Kunststoffen-lnstituut T.N.O., DelftDe toepassingsmogelij...
1 april 1950
Oplegging, transport en hijsenvan heipalen van gewapend betondoor Dipl.-lng. E. A. F. HuberE?n van de eisen, waaraan pal...
1 april 1950
BEREKENING van constructies inVOORGESPANNEN BETON (II)door ir. A, S. G. Bruggeling*)Ter inleidingIn Cement 11-12 werd de...
1 februari 1950
Cement in het boor- en winningsbedrijfvan de Petroleumindustrie (II)door Ir. Ph. H. Huisman en J. G. Stuve*)(Koninklijke...
1 februari 1950
BETONNEN KERKENbespreking door architect A. J. Krophollervan het boekwerk ,,Betonkirchen" vanDr. Ing. Ferdinant Pfammatt...
1 februari 1950
Beproevingen op voorgespannen betondoor Ir. G. BaarDaar in verscheidene laboratoriareeds veelvuldig beproevingen opvoorg...
1 februari 1950
foto 1abeschadigd vertikaal be-tonoppervlak in zoet-wateromgeving Eenafgedrukte scherf wordtgetoond; de be-tondekking bl...
1 februari 1950
foto 1. opslagloods voor cement in bulk en mengtoren vande Befarofoto 2. de transportabele Fuller-Kinyon pompfoto 3. De ...
1 februari 1950
Het dimensionneren van voorgespannen betonconstructiesSamenvatting van de voordracKt van Ir. A. S. G. Bruggelingvoor de ...
1 februari 1950
vooral aan de onderzijde, beschadi-gingen vertoonde en dus allang nietmeer de betondoorsnede bezat,waarvan oorspronkelij...
1 februari 1950
voor verticale wrijfhouten of van verticale wrijf-ijzers zijn voorzien, wel dekkingen toegepastvan 12 tot 15 cm, zonder ...
1 februari 1950
De cementmarkt in NederlandBij de beschouwing van bovenstaande grafiekvalt in de eerste plaats op de regelmatige toe-nem...
1 februari 1950
DE BETONNEN KUNSTWERKEN IN HETFRIESE KANALENPLANdoor Ir. A. Burgerfoto 1. ongelijkarmige draaibrug bij StrobosDe thans i...
Renda ©2020. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren