Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Herontwikkeling Rabobank Eindhoven

De jonge constructeur Aniek Borgeld - 26 oktober 2020

In deze aflevering van de rubriek De jonge constructeur maken we kennis met Aniek Borgeld, momenteel werkzaam in Curaçao voor Pieters Bouwtechniek. Ze vertelt over haar keuze voor en ervaringen in het constructeursvak, en licht een van haar eerste projecten toe, de herbestemming van het Rabobank-kantoor in Eindhoven.

Over ir. Aniek Borgeld

Leeftijd: 29 jaar
Opleiding: Building Engineering (Structural Design), Technische Universiteit Delft
Afstudeerproject: Transparent restoration of historic buildings by structural glass components
Werkgever: Pieters Bouwtechniek, Delft (remote werkzaam vanuit Curaçao)
Functie: constructeur
Werkzaam sinds: april 2016
Baan gekregen door: bijbaan als werkstudent via Enginear
Belangrijk in ontwikkeling: collega’s bij Pieters Bouwtechniek
Eerste project: Herontwikkeling oude Modeschool, Amsterdam
Rol bij eerste project: constructeur

Mijn mening

Wie of wat heeft je overtuigd constructeur te worden?

Op mijn 17e ben ik begonnen met de Bachelor in Bouwkunde met het doel om architect te worden. Al tijdens de eerste ontwerpprojecten kwam ik erachter dat mijn interesses lagen bij vakken als toegepaste mechanica en constructies: het nadenken over hoe gebouwen kunnen blijven staan. Ik koos er daarom voor om over te stappen naar Civiele Techniek. Tijdens de Master ging ik als werkstudent aan de slag bij een ingenieursbureau. Daar ben ik het constructeursvak echt gaan waarderen. Een mooi aspect van ons vak is het haalbaar maken van de visie van de architect. 

Hoe zal het vak constructeur zich in de toekomst ontwikkelen?

Het in beschouwing nemen van het thema ‘duurzaamheid’ wordt bij het maken van (constructieve) ontwerpkeuzes binnen projecten steeds meer leidend. Er komen ‘groene’ varianten van bouwproducten op de markt en er is meer aandacht voor duurzame bouwmaterialen en manieren van bouwen. Dit in combinatie met de huidige ontwikkelingen om ontwerpen ook kwantitatief te toetsen op duurzaamheid, biedt de mogelijkheid om de milieu-impact van diverse ontwerpvarianten met elkaar te vergelijken. Zo gaan we als constructeurs steeds beter adviseren op dit gebied.

Ook als beginnend constructeur hoef je niet de gebaande paden te volgen

Welke gouden tip kun je geven aan de generatie constructeurs die bijna is afgestudeerd?

Onderzoek wat jouw drijfveren zijn en zorg er zelf voor dat ze voldoende gestimuleerd worden bij je werkzaamheden en werkgever. Ook als beginnend constructeur hoef je niet de gebaande paden te volgen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.
Binnen Pieters Bouwtechniek heb ik bijvoorbeeld de mogelijkheid gekregen om een aantal maanden op Sint-Maarten aan een ‘Home Repair’-project voor het Rode Kruis te werken. Dit project was opgezet naar aanleiding van orkaan Irma in 2017. We hebben het remote werken sinds juli dit jaar uitgebreid: ik werk nu vanuit Curaçao. De COVID-crisis heeft ons geleerd dat fysieke aanwezigheid niet essentieel is om op een leuke en efficiënte manier samen te werken, waardoor er mogelijkheden zichtbaar worden die eerder niet leken te bestaan.

Mijn project

Herontwikkeling Rabobank Eindhoven

Naast het station in Eindhoven staat de voormalige Rabobank, gebouwd in 1976. Dit gebouw is herontwikkeld tot een modern, flexibel kantoorgebouw. Hierbij is 37.000 m² BVO gerenoveerd, 6.000 m² nieuwbouw toegevoegd en zijn delen van het pand gesloopt. Door een atrium van 35 x 35 m2 te maken tussen de bouwdelen, zijn de losse bestaande gebouwen samengevoegd. Het bestaande betonskelet is aangepast en uitgebreid met staal-betonconstructies. Sommige betonconstructies zijn aangepast voor installaties en versterkt met lijmwapening. Het bestaande skelet heeft rondom tot 8 m uitkragende staalconstructies gekregen.
Door de aansluiting van nieuwe constructies op het bestaande betonskelet kon bijna geen enkel detail op dezelfde wijze worden uitgevoerd. We hebben de details met meerdere softwareprogramma’s en handberekeningen opgesteld. De volledige constructie, inclusief alle verbindingsmiddelen, is in 3D uitgewerkt. De bestaande constructie is aan de hand van inmetingen ook in het 3D-model verwerkt, waardoor de details op de werkelijke situatie zijn afgestemd.
De bestaande kolommen ter plaatse van de nieuwe entree zijn verwijderd om de uitkragingen van de bovenliggende verdiepingsvloeren te vergroten naar 7 tot 9 m. Om dit constructief op te lossen hebben we gekozen voor grote samengestelde plaatliggers van ruim 1,2 m hoog in combinatie met samengestelde dubbele HEM900- en HEB900-profielen. In verband met de lengte en het gewicht van de liggers zijn ze gedeeld en in het werk momentvast aan elkaar gebout.

Mijn rol

Ook de details beschouwen

Binnen het project heb ik samen met een collega alle detailberekeningen gemaakt: elke bout, las, schot, anker en aansluiting op de bestaande constructie is de revue gepasseerd. Met de hoofdconstructeur, ook een collega, hebben we veel gespard over het optimaliseren van de constructies. Door de korte interne lijntjes stemden we de hoofddraagconstructie goed af op de detaillering. Ook met de aannemer werkten we intensief samen om de details en koppelingen goed maakbaar te maken.
Normaal gesproken werk ik als hoofdconstructeur aan projecten en wordt de detailengineering door derden uitgewerkt. Door bij dit project juist de details uit te werken, is het voor mij extra duidelijk hoe belangrijk het is om bij het dimensioneren van de hoofddraagconstructie ook de details te beschouwen. Alle krachten en vervormingen moeten niet alleen goed door de hoofddraagstructuur opgenomen kunnen worden, maar juist ook door de verbindingen. Met name bij het aansluiten van nieuwe constructies op bestaande constructies, kan de verbinding uit praktisch of constructief oogpunt maatgevend zijn voor de dimensionering van de constructie.

Projectgegevens

Project: Herontwikkeling Fellenoord 15, Eindhoven
Opdrachtgever: OVG projecten LXXII
Ontwerp: UN Studio
Constructieadvies: Pieters Bouwtechniek

Video van het project

YouCon

De rubriek De jonge constructeur komt ieder nummer van Cement tot stand in samenwerking met YouCon, de vereniging van en voor jonge constructeurs.

Reacties

Herontwikkeling Rabobank Eindhoven (foto: Hans Wilschut)
x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren