Kennisplatform over betonconstructies

Constructieve en esthetische logica
De jonge constructeur
Wim van 't Land

woe 8 mei 2019
artikel

"Het mooiste onderdeel vond ik het ontwerpen van de constructieve en esthetische logica", aldus Wim van 't Land, constructeur bij Movares. In deze aflevering van De jonge constructeur vertelt hij over het constructeursvak en zijn rol bij het ontwerp en de bouw van drie zoutloodsen t.b.v. de gladheidsbestrijding voor Rijkswaterstaat.

Over Wim van 't Land

leeftijd: 29 jaar
opleiding: TU Delft, Civiele Techniek, master Building Engineering
afstudeerproject: Toepassing van bio-based materials in stationsoverkappingen
werkgever: Movares Nederland B.V.
functie: senior constructeur
werkzaam sinds: 2014
baan gekregen door: afstudeerstage
belangrijk in ontwikkeling: Jong Talent Programma van Movares
eerste project: diverse kleine constructies bij station Nijmegen Goffert
rol bij eerste project: constructeur staalconstructies

Mijn mening

Hoe kunnen we als constructeurs leren van andere disciplines in de bouw of daarbuiten?

Leren van andere disciplines is verrijkend en tegelijk heel erg leuk. Bij een multidisciplinair bedrijf als Movares gaat dat bijna vanzelf. De meeste gebouwen en lichte constructies waar ik aan werk hebben een sterke link met mobiliteit en infrastructuur. En dus ook met projecten die binnen die disciplines worden ontwikkeld. Binnen de projecten zoeken we elkaar op en verkennen we de raakvlakken. Bijna altijd leidt dat tot goede inzichten die je vervolgens in je eigen projecten kunt verwerken. Zoals slimmere bouwfasering, erg belangrijk bijvoorbeeld bij OV-knopen waar we bouwen ‘met de winkel open’.

Wat is voor jou de grootste uitdaging in je werk?

Misschien een open deur, maar mijn grootste uitdaging is om mijn opdrachtgever en mijn team van goede adviezen te voorzien. Dat is nooit simpel. Als constructeur heb je de verantwoordelijkheid om met slimme oplossingen te komen om aan alle (deels tegenstrijdige) belangen en eisen recht te doen. Vaak betekent dat optimaliseren tussen wat wenselijk en wat haalbaar is. Die belangen moet je goed kunnen afwegen. 
Een voorbeeld daarvan is de renovatie van monumentale ijzeren constructies. Die voldoen vaak niet meer aan de huidige normen. Om deze toch te behouden, ontwerpen we een samenhangende reeks van kleine en relatief onzichtbare verbeteringen.

 

"Constructeurs zullen steeds vaker hun eigen tools in elkaar zetten"


Hoe zal het vak constructeur zich in de toekomst ontwikkelen?

Een interessante vraag. Volgens mij verandert het vak door de ontwikkeling van parametrische ontwerptools zoals Grasshopper en Dynamo. Architecten jagen deze ontwikkeling aan omdat zij hiermee meer vormvrijheid krijgen. Aannemers kunnen hierin meegaan dankzij robotisering (3D-printen, CNC-technieken). Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals circulair bouwen en duurzame materiaaltoepassing vragen om gereedschap voor ontwerpoptimalisatie en materiaalkeuze. De standaardaanpak voor berekeningen voldoet niet altijd. Constructeurs zullen op basis van hun theoretische bagage steeds vaker hun eigen tools in elkaar zetten met behulp van (visueel) programmeren. Zo werken we samen met Bruil Prefabprinting en diverse architecten aan parametrische modellen die printbaar zijn in beton. We optimaliseren daarin constructieve parameters. Daarmee kunnen we daadwerkelijk onze vormvrije ontwerpen realiseren en materiaal besparen. Dit heeft echt de toekomst.

mijn project: Duurzame zoutloodsen

Door Movares is voor Rijkswaterstaat een concept ontwikkeld voor zogenoemde steunpunten voor gladheidsbestrijding. Vanuit deze steunpunten worden in de winter de snelwegen gestrooid. De gebouwen, grote zoutloodsen en stallingen voor strooiers zijn eigenlijk ondergeschikt. Betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid van het strooien zijn veel belangrijker. Met een breed ontwerpteam hebben we bij Movares aan de ontwikkeling van deze steunpunten gewerkt. Het ontwerp van de wegen en gebouwen is sterk gebaseerd op logistieke simulaties en praktijkervaring van de gebruikers. Daarmee werden goed onderbouwde ontwerpkeuzes gemaakt. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de vormgeving. Veel steunpunten bevinden zich op zichtlocaties langs snelwegen en zijn daarom visitekaartjes voor Rijkswaterstaat. Door als constructief ontwerpers nauw samen te werken met de architecten ontstonden beeldbepalende constructies, zoals de karakteristieke houten constructies en de vormgegeven prefab betonnen keerwanden en barriers.
Een grote constructieve uitdaging was de materiaalkeuze. In de sterk zoute omgeving viel staal al snel af vanwege de corrosiegevoeligheid. Vervolgens zijn verschillende constructieprincipes met beton en hout onderzocht. Een houten driescharnierspant bleek in dit geval de beste oplossing voor de meer dan 30 m overspanning van de zoutloods. Deze materiaalkeuze werd doorgetrokken naar de grote luifels. Aan de hoogte van de liggers kun je als het ware het momentenverloop aflezen.
Een andere grote constructieve uitdaging waren de betonnen vloeren. Om milieuschade te voorkomen moeten deze vloeistofdicht zijn. Tegelijk zijn het grote vloervelden die niet zomaar zonder dilataties kunnen worden uitgevoerd. De grote belastingen op de vloeren vanwege de zwaarbeladen vrachtwagens met zout maken deze opgave nog ingewikkelder. Er is daarom veel aandacht besteed aan robuuste, waterdichte dilataties en een betrouwbare waterafvoer.

Steunpunt gladheidsbestrijding in Delfgauw

mijn rol: Constructieve en esthetische logica

De projecten voor de steunpunten in Houten, Baarn en Delfgauw heb ik van begin tot eind meegemaakt: van ontwerp tot backoffice tijdens de uitvoering. In de eerste fases dacht ik mee in het ontwerp van de hout- en betonconstructies en maakte ik de berekeningen. Vanuit mijn afstuderen nam ik kennis mee over de toepassing van bio-based materials. Dat kwam goed van pas bij het ontwerp van deze houtconstructies.
Het mooiste onderdeel vond ik zelf het ontwerpen van de constructieve en esthetische logica, samen met het team van constructeurs en architecten. Het ontstaan van die logica levert veel energie op en zorgt ervoor dat iedereen in het team uiteindelijk trots is op het ontwerp.
Ook interessant waren de innovaties die we konden ontwikkelen binnen dit project, zoals de toepassing van zonnepanelen als waterdichte dakhuid bij steunpunt Houten. Inwoners van Houten rondom het steunpunt zijn nu mede-eigenaar van deze zonnepanelen. Hoe duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid worden vormgegeven in projecten, is misschien wel het belangrijkste wat ik van dit project geleerd heb. Dit zou wel eens een leidend thema kunnen zijn in toekomstige projecten.

Zoutopslag in loods in Houten

PROJECTGEGEVENS

project : Steunpunten gladheidsbestrijding

opdrachtgever: Rijkswaterstaat

architect: StudioSK (onderdeel van Movares)

ingenieursbureau: Movares Nederland B.V.

aannemer: Peek Bouw & Infra B.V. en Van Norel Bouwgroep (combinatie) 

Steunpunt gladheidsbestrijding in Houten

YouCon

De rubriek is tot stand gekomen in samenwerking met YouCon, de vereniging van en voor jonge constructeurs.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

NIEUWE SERVICE

Een mailtje ontvangen bij verschijning van een nieuwe CUR-aanbeveling? 

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren