Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

100 miljoen euro voor versterking breedplaatvloeren rijksgebouwen

18 maart 2022

21 gebouwen van de rijksoverheid waarin breedplaatvloeren zijn toegepast, zijn mogelijk risicovol. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van BZK. Voor het herstel trek het ministerie 100 miljoen euro uit. Totdat de vloeren definitief zijn hersteld, blijven de huidige beheersmaatregelen gelden, waarmee de veiligheid van de gebouwen is geborgd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de verlaging van de vloerbelasting of beperkingen in het gebruik.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge aan dat het ministerie van BZK 13.000 gebouwen met breedplaatvloeren heeft beoordeeld. 6000 daarvan waren na een eerste analyse als niet-risicovol beoordeeld. Vervolgens zijn op basis van het Tweede Stappenplan ongeveer 7.000 objecten van 1960 en later wederom op aanwezigheid van breedplaatvloeren onderzocht, en indien van toepassing doorgerekend op basis van de rekenregels uit dat stappenplan. 

Hieruit komt het beeld naar voren dat bijna alle ongeveer 13.000 beoordeelde vastgoedobjecten veilig te gebruiken zijn. 21 gebouwen hebben breedplaatvloeren die mogelijk risicovol zijn.

Voor die 16 gebouwen zal de uitvoering van de herstelmaatregelen mogelijk worden gecombineerd met andere projecten, zoals groot onderhoud. Dit om overlast en kosten te beperken. Voor sommige gebouwen zal de gebruiker moeten bepalen of er op korte termijn wordt hersteld of dat de huidige situatie, met beheersmaatregelen, in stand wordt gehouden tot er een natuurlijk moment komt. Van vier gebouwen met breedplaatvloeren moet nader worden bepaald of herstel noodzakelijk is. Eén leegstaand gebouw wordt afgestoten.

Op basis van een extrapolatie van de uitgaven voor eerste lopende herstelprojecten is de verwachting dat de totale investeringskosten uiteindelijk op ongeveer € 100 miljoen uitkomen. De advieskosten en kosten van de tijdelijke beheersmaatregelen zijn hier inbegrepen en relatief beperkt. Het overgrote deel betreft de daadwerkelijke herstelkosten. Deze kosten bestaan naast kosten voor het directe herstel, ook uit bijkomende kosten zoals het openmaken en sluiten van plafonds, het afkoppelen van installaties die zich daar bevinden, het ontruimen van vloerdelen en mogelijk het tijdelijk herhuisvesten van gebruikers.

Bron: Tweede kamer

Reacties

Rob Plug - BubbleDeck International Light Weigt Concepts B.V. 04 april 2022 18:38

Inmiddels weten vele geïnteresseerden en betrokken partijen dat TNO in opdracht van BZK bezig is met het vervolgonderzoek 'bewezen sterkte breedplaatvloeren', waarvan de uitkomst (inmiddels al een jaar na de geplande oplevertijd) nog steeds niet is gepubliceerd. Dit vervolgonderzoek wordt gedaan omdat er nog steeds grote onzekerheid was (en is) over de werkelijke oorzaak van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven. Ondanks het feit dat de 'echte' oorzaak nog steeds niet is achterhaald, is men in Nederland al 5 jaar bezig met grote en kostbare vloerreparaties. Als nu binnenkort blijkt uit het vervolgonderzoek, dat er een andere oorzaak is aan te wijzen voor de gedeeltelijke instorting in Eindhoven; zijn dan al de gedane reparaties en gemaakte kosten voor niets geweest? Het feit dat de eindconclusie van het vervolgonderzoek al bijna langer dan een jaar (afronding van het onderzoek was voorzien in april 2021) op zich laat wachten, kan er echter op duiden dat de al 5 jaar aangehouden conclusie ongewijzigd blijft. BZK zal waarschijnlijk al op de hoogte zijn van het 'eindresultaat' van het vervolgonderzoek: mogelijk heeft TNO zelfs vooraf een vaststaand onderzoeksresultaat meegekregen, net zoals Adviesbureau Hageman destijds heeft gehad van BAM bij het uitvoeren van hun onderzoeksopdracht. Als het vervolgonderzoek geen gewijzigde conclusie oplevert, dan kan men nu toch 'veilig' aankondigen dat de reeds gedane reparaties terecht zijn geweest en dat de honderd miljoen euro, die men nu nog uit gaat geven aan reparaties, verantwoord is?

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren