Doorbuiging in de GTB

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 25 oktober 2010 Cement 2010/7 2095x gelezen

In de GTB 2010, afgestemd op NEN-EN 1992-1-1 (EC2), zijn tabellen opgenomen waarmee de fictieve buigstijfheid van een gewapendbetonconstructie eenvoudig kan worden berekend. Tabelwaarden zijn ontleend aan formules die zijn afgeleid voor de EC2-rekenmethodiek voor vervormingsberekeningen. In deze bijdrage worden de rekenmethodiek, de formules en de tabelwaarden toegelicht.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5
  • Pagina 6

Links in dit artikel

Pagina 1

Doorbuiging in de GTB7201080
Doorbuiging
in de GTB
In de GTB 2010, afgestemd op NEN-EN 1992-1-1 (EC2), zijn tabellen
opgenomen waarmee de fictieve buigstijfheid van een gewapend-
betonconstructie  ...
Doorbuiging in de GTB7201080 Doorbuiging in de GTB In de GTB 2010, afgestemd op NEN-EN 1992-1-1 (EC2), zijn tabellen opgenomen waarmee de fictieve buigstijfheid van een gewapend- betonconstructie eenvoudig kan worden berekend. Tabelwaarden zijn ontleend aan formules die zijn afgeleid voor de EC2-rekenme- thodiek voor vervormingsberekeningen. In deze bijdrage worden de rekenmethodiek, de formules en de tabelwaarden toegelicht. Vervorming van gewapend-betonconstructies volgens de Eurocodes De vervormingseisen in NEN 6702 zijn vermeld in de toelich- ting bij NEN 6720, art. 4.2.1 en 8.6.1. Het berekenen van de doorbuiging heeft plaats aan de hand van M-N--diagrammen. Als aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de geometrie van de doorsnede wordt voldaan en sprake is van buiging zonder normaalkracht, mag NEN 6720, art. 8.6.3 worden toegepast, waarin de buigstijfheid direct wordt berekend uit de ongescheurde buigstijfheid van de door- snede. Een reductiefactor verwerkt hierbij de invloed van de betonsterkteklasse, het belastingsniveau, de eventuele kruip, de wapeningsverhouding en de aard van de berekende doorbui- ging (korteduur/langeduur). Met het verschijnen van de Eurocodes hebben op het gebied van de vervormingseisen en de rekenmethodiek aanzienlijke wijzigingen plaatsgehad. Vervormingen in de Eurocodes NEN-EN 1990 (EC0) onderscheidt in bijlage A (fig. A1.1; zie fig. 1) diverse vormen van verticale vervormingen, hier door- buigingen genoemd. EC0 geeft aan dat de belastingscombinatie quasi-blijvend uit de BGT zich leent voor toetsingen met langeduureffecten. Als deze belastingscombinatie wordt gebruikt om de doorbuiging te berekenen, dan zouden daarvoor de volgende stappen in aanmerking komen: ? onmiddellijk optredende doorbuiging door blijvende belas- tingen; Aan de verticale vervorming van betonconstructies kunnen uit verscheidene oogpunten eisen worden gesteld: ? esthetica; ? voorkomen van schade aan scheidingswanden; ? voorkomen van ongewenste trillingen; ? voorkomen van wateraccumulatie op daken. Om ongewenste gevolgen te voorkomen, zijn in NEN 6702 vervormingseisen geformuleerd. Deze hebben betrekking op diverse onderscheiden vormen van doorbuiging, zoals de direct optredende en bijkomende doorbuiging en de doorbuiging in de eindtoestand. Voor elk type doorbuiging is een belastings- combinatie beschreven en is aangegeven of het een kortdu- rende of een langdurende belasting betreft.

Reacties Reacties

Reageren
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Artikelen lezen zonder inloggen?

Wilt u het archief van Cement kunnen raadplegen zonder in te hoeven loggen? Dat kan! We verstrekken u dan tegen een gereduceerd tarief toegang tot het archief op basis van IP-adres. Het systeem herkent u dan automatisch.

Vraag vrijblijvend een offerte op.

Dit artikel los kopen?

Wilt u dit volledige artikel lezen, maar geen abonne­ment op Cement online afsluiten? Bestel de pdf voor € 20,- per stuk.
Bestel dit artikel direct.

Cement, kennisplatform betonconstructies is een uitgave van Aeneas.
© 2014 www.cementonline.nl - alle rechten voorbehouden.