Kennisplatform over betonconstructies

Meer openheid nodig in de bouw
Jacques Linssen

ma 9 januari 2017
artikel

Bouwer en leverancier moeten elkaar meer vertrouwen. Pas dan kunnen er stappen worden gezet richting een meer efficiƫnte bouw. Dit is een van de belangrijkste conclusies die aannemers en betonleveranciers trokken in een gezamenlijke themabijeenkomst over ketensamenwerking.

In december organiseerde de vakgroep Civiel Betonbouw i.s.m. BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland) en VOBN (Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten) een themabijeenkomst ‘De keten aan tafel’. Doel was te onderzoeken of een betere samenwerking mogelijk is, die zou moeten leiden tot hogere kwaliteit van eindproducten, meer innovatie, betere veiligheid en minder verspilling.
 

Hoge kosten voor logistiek

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat een van de belangrijkste knelpunten in de bouw de hoge kosten zijn die worden besteed aan logistiek. Gemiddeld bedragen die wel 25% van het totaal. Ten opzichte van andere sectoren is dat extreem hoog. Ook in vergelijking met industrieën waar het om bederfelijke producten gaat – in de bouw zijn producten bijna altijd (betonmortel uitgezonderd) houdbaar. De cijfers liegen er niet om. Kenmerkend is bijvoorbeeld dat vrachtwagens in de bouw gemiddeld voor slechts 50% zijn gevuld. Bijkomend probleem is dat de bouw ook nog eens een enorm beslag legt op de capaciteit van onze wegen. Zo’n 50% van het vervoerde gewicht komt van de bouw. En door een explosieve groei van de binnenstedelijke bouw gaat dat alleen maar meer overlast veroorzaken.
 

Verbeterpunten

De overtuiging bestaat dat er op dit gebied veel winst te behalen is. Daarvoor is het nodig dat leverancier en bouwers meer inzicht krijgen in elkaars processen. Moderne software kan daarbij helpen. Maar belangrijker nog is dat er meer vertrouwen en transparantie ontstaat. Want bouwen blijft mensenwerk en zo lang je elkaar niet vertrouwt en elkaar geen voordelen gunt, blijft verbetering op het gebied van logistiek een lastige zaak. Een eerste stap is met elkaar in gesprek gaan, op een eerder moment in het proces. En ook belangrijk: dat afspraken die worden gemaakt ook daadwerkelijk worden nagekomen.

50% van het vervoerde gewicht komt van de bouw

Innovaties

Uiteindelijk moet een betere samenwerking ook leiden tot meer innovaties. Hoewel er op dat gebied toch al de nodige succesworden geboekt. Wat te denken van de ontwikkeling van zelfverdichtend beton. De innoavtie is enige tijd terug in relatief korte tijd tot stand gekomen. En bijvoorbeeld in de wapeningsketen is er op het gebied van informatieuitwisseling al veel hoop bereikt.

Er werden op de bijeenkomst al met al veel nuttige aanbevelingen gedaan, waaruit bleek dat er duidelijk wil is om samen te werken. Nu de praktijk nog.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren