Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Krekon

Krekon

In 1992 richtte Roland Verbrugge samen met een partner KREKON op. Sinds 2006 staat hij alleen aan het roer. Met een constructieve, didactische en bedrijfskundige opleiding heeft hij ervoor gekozen constructief advies te geven in winstgevende nichemarkten. Hierbij wordt de ontwikkeling van de mensen die bij KREKON werken niet uit het oog verloren.

In 2008 werd in Heeze een eigen pand ontwikkeld, waar KREKON Raadgevende Ingenieurs tot op de dag van vandaag is gevestigd.

De dienstverlening heeft zich vanaf KREKON’s oprichting altijd gericht op KREatief KONstructieve dienstverlening, destijds de correcte spellingswijze. De woordgrap in Brabant was KREK ôn (precies aan). Het was de uitdaging om slank te construeren.


Interesse bestaande bouw

Sinds de oprichting van KREKON heeft het bedrijf drie keer een crisis in de bouw overleefd. Dit was mogelijk omdat er altijd op tijd werd voorgesorteerd op de mogelijke terugval in omzet, niet door te saneren maar door de juiste markt te kiezen. Rond 2001 is de focus op kennisontwikkeling komen te liggen, met name op de markt van bestaand vastgoed. De analyse die hiervoor werd gemaakt, was dat er al ongeveer 8,5 miljoen bestaande objecten in Nederland stonden tegen ongeveer een half miljoen objecten die tot 2050 nog moeten worden gebouwd. Tevens was destijds al duidelijk dat het bestaande vastgoed moest worden verduurzaamd. Het bezit dat in de revolutiebouwperiode is gebouwd, werd rond het jaar 2010 nominaal zo’n 50 jaar oud en bereikte daarmee het einde van de technische levensduur .

Ontwikkelde onderzoeksmethodiek

KREKON benadert transformatie- en schadevraagstukken constructief. Hierbij worden altijd vier onderzoeksblokken bekeken:


Er wordt door marktpartijen geregeld gebruikgemaakt van de kennis van KREKON als het gaat om bestaand bezit. Soms gaat het om het beoordelen van een geconstateerde schade of is men geïnteresseerd in eventuele restcapaciteit. Zo is KREKON bij verschillende ondergrondse parkeergarages betrokken in onderzoek naar vastgestelde schade. Maar ook zijn er opdrachtgevers die typische jaren 60 en 70 galerijflats bezitten en geïnteresseerd zijn in de constructieve restwaarde, mede vanuit verduurzamingsvraagstukken. Tevens is de markt van modulair optoppen enorm in opkomst.

Omdat er relatief weinig databases met oude materialen, normen, rekenmethoden en onder andere bouwmethodiek voorhanden bleken, zijn deze intern opgezet en wordt er nog steeds continu algemene en specifieke kennis verzameld uit zeer diverse bronnen. Zo zijn medewerkers van KREKON geregeld te vinden in gemeentearchieven, wordt veelvuldig materiaal in een laboratorium beproefd en wordt de vakkennis van de oudere generatie constructeurs zoveel mogelijk verzameld.
De ervaring is inmiddels dat veel professionele gebouweigenaren onderzoek aan bestaand bezit bij KREKON laten beginnen en pas later andere disciplines inschakelen.

Fundamenteel onderzoek

Binnen KREKON wil men fundamenteel onderzoek naar constructieve problemen en restcapaciteit uitvoeren. Bij constructieve gebreken heeft esthetisch herstel immers geen nut als de structurele oorzaak van het probleem niet is weggenomen, of de constructie simpelweg de nieuwe situatie normatief niet aan kan en opwaarderen economisch niet interessant is. De inmiddels ontwikkelde methodiek van onderzoek (ofwel het stappenplan van KREKON) draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk relevante bronnen (archief, uitvoeringsinformatie, labonderzoek van materialen, mechanica van de constructie, destructief en non-destructief onderzoek, interviews met gebruikers, enzovoort) worden herkend en verzameld. Pas wanneer de maximale hoeveelheid van bronnen beschikbaar is, kan worden gestart met onderzoek en kunnen conclusies worden getrokken.

Toekomst

Veel adviesbureaus richten zich met kennisontwikkeling op nieuwe technieken en automatisering zoals BIM, programmeren en betonprinten. Binnen KREKON zal de focus meer en meer gaan liggen op markt van bestaand vastgoed, onderzoekstechnieken en constructieve verbeterstrategieën, al dan niet gecombineerd met kennis van modulaire systemen. KREKON ervaart een enorme klantwaardering op het moment dat er is geholpen met een probleem. Immers, constructief adviseren blijft een intellectuele dienst die niet per vierkante meter is af te rekenen.

content

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren